×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 28

Dojană şi înfruntare Samariei. Nu vă puneţi nădejdea în iscusinţa oamenilor.

1 Vai ţie, cunună mândră a beţivilor din Efraim! Vai ţie, floare trecătoare care străluceşti în găteala lor, pe creştetul văilor mănoase, dar pline de beţivi!

2 Iată, un duşman tare şi puternic stă în slujba Domnului: ca un potop de grindină, ca o năprasnă de vânt vijelios, ca o năvală de apă în şivoaie, răstoarnă totul la pământ.

3 Ea va fi călcată în picioare, cununa cea măreaţă a beţivilor din Efraim.

4 Iar floarea trecătoare care străluceşte în diadema de pe vârfurile mănoase ale văii, va fi ca o smochină timpurie mai înainte de cules; cine o vede o ia şi o mănâncă!

5 În ziua aceea Domnul Savaot va fi cunună strălucitoare şi strălucită diademă pentru rămăşiţa poporului său:

6 Insufla-va duh de dreptate celor ce stau la judecată, cu dreptate şi tărie celor ce se luptă la porţi.

7 Dar şi aceştia sunt turburaţi de vin, şi năuciţi de băuturi ameţitoare. Preotul şi profetul se clatină de beţie, sunt zăpăciţi de băutură, se împleticesc de multul vin băut, bat câmpii când proorocesc; se clatină când îşi rostesc hotărîrile.

8 Toate mesele sunt pline de vărsături şi nu mai este nici un loc curat.

9 Dar tot ei zic: «Pe cine vrea să înveţe el înţelepciunea şi cui vrea să destăinuiască descoperiri? Desigur copiilor deabia înţărcaţi şi lăsaţi de curând de la sân.»

10 Şi-şi bat joc: ţau laţau, ţau laţau, cau lacau, cau lacau, zer şam, zer şam (poruncă peste poruncă, rânduială peste rânduială, îndreptare peste îndreptare, puţin ici, puţin colea).

11 Cu adevărat, prin limba celor gângavi şi prin limbă streină va grăi poporului acestuia.

12 Domnul a rostit: «Iată odihna, să se odihnească cel care e obosit; iată înviorarea!» Dar ei n’au voit să asculte.

13 Şi cuvântul Domnului va fi pentru ei, într’adevăr: ţau laţau, ţau laţau, cau lacau, cau lacau, zer şam, zer şam (poruncă peste poruncă, rânduială peste rânduială, îndreptare peste îndreptare, puţin ici, puţin colea), ca să se ducă şi să se împiedice poticnindu-se şi să se sfărâme şi în cursă să fie prinşi!

14 Pentru aceasta, ascultaţi cuvântul Domnului, voi oameni batjocoritori, căpetenii ale poporului din Ierusalim!

15 Voi ziceţi: «Noi am făcut legământ cu moartea şi cu Şeolul făcut-am învoială: harapnicul vâjâitor când va trece, nu ne va ajunge pe noi, fiindcă ne-am făcut din minciună adăpost şi din înşelăciune ascunzătoare!»

16 Drept aceea aşa zice Domnul Dumnezeu: «Pus-am în Sion o piatră, piatră de încercare, piatra din capul unghiului cea de mare preţ, bine pusă în temelie; cel care se va bizui pe ea nu se va clătina!

17 Şi voi face judecata dreptar şi dreptatea voi face-o cumpănă. Şi grindina va lua la vale adăpostul minciunii şi potop de ape va da peste ascunzătoarea înşelăciunii.

18 Şi legământul vostru cu moartea va fi stricat şi înţelegerea voastră cu Şeolul va fi desfăcută. Când harapnicul vâjâitor va trece, veţi cădea sub el zdrobiţi!

19 Ori de câte ori va trece, vă va lovi. Căci va trece în fiecare dimineaţă, ziua şi noaptea, şi numai cât veţi auzi de el, vă va scutura groaza!

20 Căci patul va fi prea scurt ca să te întinzi în el şi pătura prea îngustă ca să te înveleşti cu ea.»

21 Căci Domnul se va scula, precum altădată în muntele Peraţim, şi se va întărâta ca în valea Ghibeonului, ca să săvârşească fapta sa, fapta sa ciudată, şi să împlinească lucrul său, lucrul său cel mai presus de fire.

22 Deci acum isprăviţi cu batjocura, ca nu cumva lanţurile voastre să se îngreuieze şi mai mult, căci de la Domnul Dumnezeu Savaot am auzit că prăpădul este hotărît să vie peste tot pământul!

23 Luaţi aminte şi ascultaţi glasul meu; fiţi băgători de seamă şi ascultaţi graiul meu!

24 Oare în fiece zi plugarul ară şi seamănă, desfundă pământul şi-l grăpează?

25 Nu vine el apoi, după ce i-a netezit faţa, să samene meiul, să arunce în brazde chimenul, să pună grâul şi orzul şi alacul pe de margini?

26 Dumnezeul lui îl învaţă şi îi dă aceste rânduieli.

27 Meiul nu este treerat cu tăvălucul şi roata tăvălucului nu trece peste chimen; ci meiul este bătut cu un toiag şi chimenul cu o nuia.

28 Iese bobul de grâu zdrobit? Nicidecum! Grâul nu e treerat într’una! Şi dacă treci cu roţile tăvălucului şi cu caii peste el, de sfărâmat nu-l sfărâmi.

29 Şi aceasta vine tot de la Domnul Savaot. Minunat e sfatul lui şi mare este purtarea lui de grijă!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.