×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 27

Stăpânul viei este Domnul. Via va înflori pururea.

1 În ziua aceea, Domnul se va năpusti cu sabia sa, grea, mare şi puternică, împotriva balaurului, a şarpelui care fuge, împotriva leviatanului, a şarpelui încolăcit, şi va omorî balaurul cel din Nil.

2 Şi se va zice în ziua aceea: «Vie frumoasă, cântă!»

3 Eu, Domnul, sunt străjărul; în fiecare clipă o ud şi o stropesc, ca frunza-i să nu cadă. Zi, noapte, o păzesc.

4 Nu sunt mâniat de fel pe ea. Dar ce era să fac, când o năpădiseră spinii şi scaieţii? Am pornit război împotrivă-le şi le-am dat foc!

5 Ci mai bine este să stea omul sub ocrotirea mea şi cu mine să facă pace, pace să facă cu mine!

6 Dar într’o zi Iacob va prinde rădăcini, Israil va înflori, va odrăsli şi cu roadele sale va umple lumea.

7 L-a lovit oare Domnul cum a lovit pe călăii lui, sau l-a ucis aşa ca pe ucigaşii lui?

8 Nu! Ci, izgonindu-i şi trimiţându-i în robie, ţi-ai făcut răfuiala cu ei. I-ai spulberat cu răsuflarea ta, ca pleava, în ziua vijeliei din răsărit.

9 Aşa trebuia să fie ispăşită fărădelegea lui Iacob şi acesta era să fie rodul iertării păcatului lui: el să sfărâme în bucăţi toate pietrele jertfelnicelor idoleşti ca nişte pietre de var, şi niciodată să nu se mai ridice Aşerele şi stâlpii cei ridicaţi în cinstea soarelui.

10 Cetatea cea întărită rămânea-va singură, un loc părăsit şi neumblat ca un pustiu. Acolo va paşte juncul, în ea va fi locul lui de odihnă şi el va paşte lăstarii tineri.

11 Când crăngile se vor usca, se vor frânge şi vor cădea, atunci veni-vor femeile să le pună pe foc. Acesta-i popor fără de minte şi Ziditorul lui nu se mai milostiveşte de el şi Făcătorul lui nu-l mai rabdă.

12 Şi va fi că în ziua aceea Domnul aduna-va roade de la Eufrat şi până la râul Egiptului; şi voi veţi fi culeşi unul câte unul, fii ai lui Israil!

13 În vremea aceea, trâmbiţa cea mare va trâmbiţa şi cei care se pierduseră în ţara Asiriei vor veni, şi cei ce se risipiseră în ţara Egiptului se vor închina Domnului, în muntele cel sfânt, în Ierusalim.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.