×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 24

Semne mari pe pământ ca şi în cer. Pământul se răstoarnă sub povara nelegiuirii obşteşti.

1 Iată, Domnul va pustii pământul şi îl va preface în pustietate, va răsturna faţa lui şi va împrăştia pe locuitori.

2 Şi preotului i se va întâmpla ca şi poporului, stăpânului ca şi robului, slugii ca şi stăpânei sale; vânzătorului ca şi cumpărătorului, împrumutătorului ca şi celui care se împrumută, datornicului ca şi celui ce are zapisul datoriei.

3 Pământul va fi pustiit şi va fi prădat, fiindcă Domnul a grăit cuvântul acesta.

4 Pământul jeleşte şi se ofileşte, lumea toată se usucă şi este în cumpănă mare, cerul laolaltă cu pământul trag de moarte.

5 Pământul stă pângărit sub cei ce-l locuesc, căci ei au călcat legea, au înfrânt rânduiala şi legământul l-au stricat pe veci.

6 Pentru aceasta, blestemul mistueşte pământul şi locuitorii de pe el ispăşesc păcatul; drept aceea cei ce locuesc pe pământ sunt mistuiţi şi oamenii rămas-au puţini la număr.

7 Via tânjeşte, viţele sunt firave, cei altădată cu inima veselă suspină.

8 Curmatu-s’a zăngănitul zburdalnic al tipsiilor, chiotele petrecătorilor au amuţit, stinsu-s’a viersul cel dulce al harfei;

9 Cântecul nu mai merge mână în mână cu pocalul, şi băutorului vinul i se pare amar.

10 Cetatea pustiită stă dărâmată; porţile caselor sunt stăvilite;

11 Pe uliţă, lumea urlă după vin. Nu mai este nici o bucurie; veselia s’a dus din ţară.

12 În cetate a rămas numai prăpădul, porţi dărâmate şi stricate.

13 Aşa se va întâmpla în cuprinsul pământului, înlăuntrul popoarelor, aşa ca la bătutul măslinilor şi ca la culesul viei, după adunatul poamei.

14 Aceia înalţă glasul şi cântă, proslăvind mărirea Domnului, mai zgomotos decât oceanul:

15 «Voi cei din răsărit, preamăriţi pe Domnul! Voi cei de pe ţărmurile mării, cinstiţi numele Domnului Dumnezeului lui Israil!»

16 De la marginile pământului noi auzim cântând: «Mărire celui drept!» Ci eu zic: «Vai de viaţa mea! Vai de viaţa mea! Vai de mine! Cei nelegiuiţi cu inima sunt nelegiuiţi şi cu fapta!»

17 Groază şi groapă şi cursă veni-vor peste voi, locuitori ai pământului!

18 Cel care va fugi de groază cădea-va în groapă, cel care va scăpa din groapă se va prinde în laţ! Căci stăvilarele cele de sus se vor deschide şi temeliile pământului se vor clătina.

19 Pământul se sfărâmă, pământul plesneşte şi sare în bucăţi, pământul se clatină!

20 Pământul se mişcă încoace şi încolo, ca un om beat, se dă în sus şi în jos ca un scânciob; păcatele îl apasă, cade, ca să nu se mai scoale!

21 Şi în ziua aceea Domnul va cerceta cu asprime, acolo sus, oştirea cea de sus şi pe pământ, jos, pe împăraţii pământului.

22 Şi ca robii vor fi închişi într’o închisoare sub pământ şi după multă vreme vor fi cercetaţi.

23 Luna va fi roşie, iar soarele va pierde din lumina lui, deoarece Domnul Savaot va fi împărat şi slava lui va străluci înaintea bătrânilor lui, în muntele Sionului şi în Ierusalim!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.