×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 21

Proorocie despre pustiirea Babilonului. Hotărîrea Domnului împotriva Edomului şi împotriva Arabiei.

1 Proorocie despre Pustietatea Mării. Un bubuit adânc, asemeni crâncenelor vijelii care pustiesc în miază-zi, soseşte din pustie, din ţara spaimelor.

2 O vedenie cruntă arătatu-s’a mie: Tâlharul jăfueşte şi pustiu lăţeşte în juru-i pustiitorul. «Avântă-te, Elame! Mezi, împresuraţi!» Orice suspin pentru ei îl voi înnăbuşi!

3 Drept aceea, şalele mele s’au cutremurat şi dureri dat-au peste mine, ca durerile peste femeia gata să nască. Sunt ca scos din fire şi nu mai am auz; răsturnat cu totul sunt şi nu mai văd!

4 Duhul meu rătăceşte, frica năvăleşte peste mine. Amurgul, atât de mult dorit mai înainte, acum mă umple de spaimă.

5 Pun masa, aştern covoarele, mănâncă şi beau! Sus, căpitani! Prindeţi scuturile!

6 Căci aşa zice Domnul către mine: «Du-te şi pune pe paznic la locul lui, şi să-mi dea de ştire despre ce-o vedea!

7 Dacă va vedea un şirag de călăreţi, venind călări pe cai doi câte doi, sau călărind pe măgari, sau călărind pe cămile, să-şi ciulească urechile şi să asculte cu încordare.

8 Şi să strige ca un leu: «De strajă stau, Doamne, necurmat, toată ziua, şi la locul meu de veghe, în fiecare noapte.

9 Şi iată că vin cete de călăreţi şi mulţime de cai doi câte doi». Apoi, izbucnind, să strige: «A căzut, a căzut Babilonul, şi toate chipurile cioplite ale idolilor săi le-a trântit, zob, la pământ!»

10 O, norodul meu, fecior al ariei mele – bătut cum se bate grâul, – ceea ce am auzit de la Domnul Savaot Dumnezeul lui Israil, ţi-am dat de ştire!

11 Proorocie despre Edom. Un glas strigă din Seir, către mine: «Străjere, cât a trecut din noapte? Paznice, cât mai este până la ziuă?»

12 Şi străjerul răspunde: «Dimineaţa se apropie, dar este încă noapte. Dacă îţi este de întrebat, vino şi mai întreabă.

13 Proorocie despre Arabia. În hăţişurile pustiului, mâneţi noaptea, voi caravane din Dedan!

14 Aduceţi apă celor însetaţi, voi locuitori ai ţinutului Tema, întâmpinaţi cu pâine pe cei fugari,

15 Căci au fugit din faţa ucigaşilor, din faţa săbiei scoase şi a arcului întins şi de dinaintea grozăviilor războiului!

16 Căci iată ce mi-a spus Domnul: «Încă un an, ca anul năimitului, şi toată strălucirea lui Chedar se va întuneca.

17 Vitejii arcaşi ai fiilor lui Chedar se vor rări», căci Domnul Dumnezeul lui Israil a grăit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.