×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 2

În Ierusalim fi-va marea adunare a popoarelor.

1 Vedenia pe care a văzut-o Isaia, fiul lui Amos, pentru Iuda şi pentru Ierusalim.

2 Şi se va întâmpla în vremile cele de apoi că muntele templului Domnului va fi mai înalt decât toate vârfurile munţilor şi piscul lui se va înălţa deasupra culmilor. Şi toate popoarele vor curge într’acolo.

3 Şi vor veni multe neamuri către el şi vor zice: «Veniţi să ne suim în muntele Domnului şi în templul Dumnezeului lui Iacob, ca el să ne înveţe căile sale şi să mergem pe cărările sale!» Căci din Sion va ieşi legea şi cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim.

4 Atunci el va judeca neamuri şi la multe popoare va da legile sale. Preface-vor săbiile lor în brăzdare de pluguri şi lăncile lor în cosoare. Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia şi pravila războiului nu o vor mai deprinde.

5 Voi cei din casa lui Iacob, veniţi să umblăm în lumina Domnului!

6 Cu adevărat, el a lepădat pe poporul său, neamul lui Iacob, căci el este plin de vrăjitori şi de vraci, ca la Filisteni, şi face legământ cu popoare de alt neam.

7 Ţara lui este plină de aur şi de argint, de comori nenumărate, ţara lui este plină de cai şi de care fără de sfârşit;

8 Ţara lui este plină de idoli şi el se închină la lucrul mâinilor sale, înaintea idolilor făcuţi de degetele sale,

9 Şi oamenii se pleacă la pământ şi muritorii cad în genunchi!… Dar tu să nu-i ierţi!

10 Intraţi în văgăunile stâncilor, şi ascundeţi-vă în găurile pământului, de frica Domnului şi din pricina strălucirii slavei sale.

11 Ochii celui trufaş vor fi smeriţi şi mândria oamenilor va fi înfrântă, şi numai Domnul, în ziua aceea, va fi prea înălţat;

12 Căci Domnul Savaot va soroci o zi de judecată şi se va ridica împotriva a tot ce este mândru şi se înalţă falnic:

13 Împotriva tututor cedrilor Libanului şi împotriva tuturor stejarilor celor înalţi ai Basan ului;

14 Împotriva tuturor munţilor înalţi şi împotriva tuturor colinelor celor mândre;

15 Împotriva tuturor turnurilor semeţe şi împotriva tuturor întăriturilor;

16 Împotriva tuturor corăbiilor Tarşişului şi împotriva tuturor mândrelor corăbii care plutesc pe mare.

17 Şi fala omului va fi pogorîtă şi semeţia celor muritori va fi smerită, şi în ziua aceea numai Domnul va fi prea înălţat!

18 Şi toţi idolii se vor nărui!

19 Intraţi în văgăunile stâncilor, în vizuini şi în crăpăturile pământului, de frica Domnului şi de strălucirea slavei lui, când el va veni să spăimânte pământul!

20 În ziua aceea va arunca omul la cârtiţe şi la lilieci idolii de argint şi toţi idolii de aur, pe care i-a făcut ca să li se închine.

21 Şi vor intra, în ziua aceea, în văgăunile pământului şi ale stâncilor, de frica Domnului şi de strălucirea slavei lui, când el va veni să spăimânte pământul.

22 Nu mai nădăjduiţi în omul cel muritor, în nările căruia nu este de cât o suflare! Căci ce putere are el?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.