×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 19

Profeţii împotriva Egiptului.

1 Proorocie împotriva Egiptului. Iată Domnul vine pe nor cu zbor repede şi ajunge în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea feţei lui şi inima Egiptenilor se topeşte într’înşii.

2 «Voi întărâta pe Egipteni unii împotriva altora şi se vor război frate cu frate şi prieten cu prieten, cetate cu cetate şi împărăţie cu împărăţie.

3 Duhul care însufleţeşte pe Egipteni va pieri şi eu voi încurca mintea lor; şi vor umbla să întrebe pe idoli şi pe vrăjitori, pe chemătorii de duhuri şi pe ghicitori.

4 Şi voi da Egiptul în mâna unui stăpânitor crud şi un împărat crâncen îl va stăpâni», – zice Domnul Dumnezeu Savaot.

5 Apele Nilului vor scădea în matcă şi toate paralele vor înţărca şi se vor usca,

6 Canalele se vor preface în ape stătute. Râurile Egiptului vor scădea şi se vor usca, papura şi trestia se vor vesteji.

7 Ciairurile Nilului şi toată verdeaţa de pe malurile lui se vor usca, vor pieri şi nu vor mai fi!

8 Pescarii vor suspina şi se vor tângui, toţi cei care aruncă undiţa în Nil, cei care întind năvodul pe faţa apelor vor pierde nădejdea.

9 Cei ce lucrează inul fi-vor aiuriţi şi pieptănătoarele şi ţesătorii vor fi în mare cumpănă.

10 Meşterii de ţesături fi-vor greu turburaţi şi toţi lucrătorii cuprinşi de jale.

11 Mai marii Ţoanului vor fi nebuni şi cei mai înţelepţi sfetnici ai lui Faraon se vor dovedi sfetnici nerozi! Cum ziceţi voi lui Faraon: «Noi suntem fiii celor înţelepţi, fiii vechilor împăraţi»?

12 Unde sunt oare înţelepţii tăi? Să te vestească şi să-ţi dea de ştire ceea ce a pus la cale Domnul Savaot împotriva Egiptului.

13 Principii Ţoanului au ajuns nebuni, mai marii Nofului pierdutu-şi-au mintea, şi căpeteniile seminţiilor duc Egiptul pe căi greşite.

14 Domnul a turnat în cugetul lor un duh de zăpăceală, aşa încât cu orice faptă a lor ei rătăcesc Egiptul, întocmai cum cel beat se bălăcăreşte în vărsătura lui;

15 Şi nu va mai fi nici o faptă cu rost în Egipt, care să adune laolaltă pe căpetenii şi pe popor, pe boieri şi pe prostime.

16 În ziua aceea, Egiptenii vor fi ca femeile fricoase şi cutremurate, din pricina ameninţătoarei mâini a Domnului Savaot, pe care o va ridica peste ei.

17 Atunci pământul Iudei va ajunge pentru Egipt înfricoşare mare; oricine îi va pomeni numele, Egiptul se va cutremura din pricina punerii la cale pe care o va plini, împotrivă-i, Domnul Savaot.

18 În vremea aceea, fi-vor numai cinci cetăţi în ţara Egiptului, care vor grăi limba Canaanului şi vor jura întru numele Domnului Savaot. Una se va numi «Cetatea Soarelui».

19 În ziua aceea, fi-va un jertfelnic în mijlocul ţării Egiptului şi un stâlp de pomenire pentru Domnul în tot cuprinsul lui.

20 Acesta va fi semn şi mărturie pentru Domnul Savaot în ţara Egiptului. Când vor striga către Domnul, din pricina împilătorilor lor, atunci el le va trimite un mântuitor, care se va lupta pentru ei şi-i va mântui.

21 Astfel Domnul se va da pe faţă în Egipt şi Egiptenii vor cunoaşte pe Domnul în ziua aceea. Şi vor aduce arderi de tot şi prinoase şi vor face juruinţi Domnului şi le vor împlini întocmai.

22 Deci Domnul va bate Egiptul, dar îl va bate ca să-l tămăduiască. Şi Egiptenii se vor întoarce cu pocăinţă la Domnul şi el se va îndupleca şi îi va tămădui.

23 În vremea aceea, va fi un drum din Egipt în Asiria şi Asiria va merge în Egipt şi Egiptul în Asiria, şi Egiptenii şi Asirienii vor sluji pe Domnul.

24 În ziua aceea Israil va fi al treilea în legământul cu Egiptul şi cu Asiria şi ca o binecuvântare în mijlocul pământului,

25 Binecuvântare a Domnului Savaot care va zice: «Binecuvântat să fie poporul meu, Egiptul, şi Asiria, lucrul mâinilor mele, şi Israil, moştenirea mea!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.