×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 17

Profeţii împotriva Damascului şi Samariei.

1 Proorocia împotriva Damascului. «Să ştiţi că Damascul va fi şters de pe răbojul cetăţilor şi nu va mai fi decât un morman de dărâmături!

2 Cetăţile care ţin de el fi-vor pustiite pe vecie şi vor rămânea deşert, bun de păscut turmele, care se vor culca fără să le gonească nimeni.

3 Întăriturile Efraimului vor pieri, aşijderea şi împărăţia Damascului. Şi tot aşa va fi cu rămăşiţa Siriei; cum a fost cu mărirea fiilor lui Israil, aşijderea va fi cu ei», – zice Domnul Savaot.

4 «Şi va fi în ziua aceea că mărirea lui Iacob se va împuţina şi grăsimea trupului său se va mistui.

5 Va fi ca şi când secerătorul adună grâul copt şi mâna lui taie spicele, va fi ca atunci când culegi spicele în valea Refaim.

6 Va fi ca atunci când mai rămân câteva roade, la scuturatul măslinului, două-trei măsline pe vârf, patru-cinci pe ramuri», – zice Domnul Dumnezeul lui Israil.

7 În ziua aceea, omul îşi va întoarce privirea către Ziditorul său şi ochii lui se vor uita la Sfântul lui Israil.

8 Şi nu va mai privi la jertfelnicele pe care le-au lucrat mâinile lui şi nu-şi va mai opri ochii la făptura degetelor lui, la Astartele şi la statuile ridicate în cinstea soarelui.

9 În vremea aceea, cetăţile lui întărite vor fi năpustite ca acelea ale Amoriţilor şi ale Heviţilor, pe care aceştia le-au lăsat înaintea fiilor lui Israil, şi pustii vor rămânea.

10 Căci tu ai uitat pe Dumnezeul izbăvirii tale şi de stânca scăpării tale nu ţi-ai mai adus aminte. Pentru aceea tu întemeiezi grădini lui Adonis şi sădeşti acolo vie unui dumnezeu străin.

11 În ziua când o sădeşti, tu poţi s’o închizi cu gard şi chiar a doua zi s’o vezi că are flori; dar orice seceriş se spulberă în ziua durerii usturătoare şi fără leac!

12 O! Ce zarvă de popoare asemeni vuetului de ape multe şi ce zgomot de noroade ca zgomotul de ape mari!

13 Ci când el le ameninţă, ele fug departe, spulberate ca pleava în bătaia vântului şi ca vârtejul de pulbere în vreme de furtună.

14 În vremea serii, atunci e ceasul spaimei, căci mai nainte de a se face ziuă ei nu mai sunt. Iată care este partea jefuitorilor noştri şi soarta celor ce ne-au prădat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.