×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 16

Destăinuiri despre nenorocirile ce stau să vie.

1 «Trimiteţi miei stăpâni torului ţării, trimiteţe-i din Petra, prin deşert, la muntele fiicei Sionului».

2 Ca o pasăre care fuge speriată, ca un cuib cu puii risipiţi, aşa sunt fiicele Moabului la vadurile Arnonului.

3 «Dă un sfat, fă dreptate, întinde umbra ta, ca noaptea, în miezul zilei, ascunde pe cei urmăriţi, nu da de gol pe cei fugari!

4 Adăposteşte la tine pe surghiuniţii Moabului, dă-le loc de scăpare, în faţa pustiitorului, până când năvala va conteni şi prăpădul se va domoli şi vrăjmaşul va părăsi ţara,

5 Şi astfel jilţul lui se va întări prin milostivire şi pe el va sta deapururi, în cortul lui David, un judecător râvnitor de dreptate şi iubitor de drepte hotărîri.

6 Auzit-am de semeţia Moabului, căci foarte mândru este, auzit-am de îngâmfarea, de mândria, de înaltele sale închipuiri şi de graiurile lui cele deşarte.»

7 De aceea, Moabiţii se vor tângui pentru Moab, toţi laolaltă se vor boci; după turtele de struguri de la Chir-Hareset vor suspina, cu inimă grea.

8 Căci ţarinile Heşbonului s’au vestejirt ca via de la Sibma pe care au călcat-o în picioare stăpânitorii popoarelor şi ale cărei ramuri se întindeau până la Iazer, se resfirau până la marginea pustiului, ale cărei viţe se întindeau şi treceau marea!

9 Pentru aceasta plâng ca şi Iazerul pentru via din Sibma. Cu lacrimile mele vă ud pe voi, Heşboane şi Eleale, căci la culesul şi la secerişul vostru a izbucnit strigătul de război!

10 Nici bucurie, nici veselie prin grădini, iar prin vii nici cântece, nici chiuituri! Nimeni nu mai dă vinul la teasc; strigătul călcătorului s’a curmat.

11 Drept aceea, lăuntrul meu se zbuciumă pentru Moab, ca o harfă, şi inima mea pentru Chir-Heres.

12 Şi chiar când Moabul se va arăta, trudindu-se cu jertfe, pe locurile sale înalte şi intrând în capiştea sa să se roage, el nu va putea să-şi scape viaţa.

13 Aceasta este proorocia pe care a grăit-o Domnul odinioară împotriva Moabului.

14 Iar acum Domnul zice aşa: «Peste trei ani socotiţi ca anii unui simbriaş, slava Moabului se va micşora, măcar că are atâta gloată de popor, şi va rămânea puţină, fără nici o putere».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.