×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 15

Profeţii împotriva Moabului.

1 Proorocie împotriva Moabului. Prins fără de veste în miez de noapte Ar-Moabul a fost pustiit! Izbit noaptea, pe neaşteptate, Chir-Moabul dat a fost pieirii!

2 Poporul din Dibon se urcă în capiştele de pe înaltele coline, ca să plângă; se urcă Moabul pe Nebo şi pe Medeba şi jeleşte. Toate capetele sunt pleşuvite, toate bărbile sunt tăiate.

3 Pe uliţele lui toţi ies îmbrăcaţi în veşminte de jale; pe acoperişuri, în pieţe, toţi se tânguesc şi izbucnesc în hohote de plâns.

4 Heşbonul şi Elealeul se jăluesc amar şi glasul lor se aude până la Iahaţ. Chiar şi voinicii Moabului se văicăresc şi sufletul le este cuprins de groază.

5 Din fundul inimii, Moabul strigă; fugarii lui sosesc până la Ţoar, până la Eglat-Şelişia. Coasta Luhitului toţi o urcă plângând; pe drumul de la Horonaim se văietă desnădăjduiţi.

6 Căci apele de la Nimrim au secat, firul ierbii s’a uscat, pajişte verde nu mai este şi toată buruiana a pierit!

7 De aceea, agonisita câtă au adunat-o şi averea lor au trecut-o dincolo de pârâul Sălciilor.

8 Ţipetele au dat ocol Moabului, vaietele au ajuns până la Efraim, şi jalea lor până la Beer-Elim,

9 Căci apele Dimonului sunt pline de sânge! împotriva Dimonului trimite-voi iarăşi nenorociri: lei împotriva celor scăpaţi din Moab şi împotriva celor rămaşi în ţară.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.