×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 13

Profeţii împotriva Babilonului.

1 Proorocie împotriva Babilonului, pe care a văzut-o Isaia, fiul lui Amos:

2 Pe munte pleşuv înălţaţi un steag, strigaţi către ei, faceţi semn cu mâna, ca să intre pe porţile tiranilor!

3 «Eu am poruncit sfintei mele oştiri, chemat-am pe voinicii care răcoresc mânia mea, pe mândrii mei biruitori».

4 Ascultaţi acest zgomot surd în munţi, acest vuet al unei oştiri nenumărate; auziţi această zarvă de război, de împărăţii şi de popoare adunate: Domnul Savaot cercetează oştirea gata de luptă.

5 Ci vin dintr’un ţinut îndepărtat, de la capătul cerului, Domnul şi uneltele urgiei lui, ca să pustiască tot pământul.

6 Strigaţi în gura mare, căci aproape este ziua Domnului, ea vine cu puterea Celui Atotputernic.

7 Drept aceea, toate mâinile vor fi neputincioase şi inima oricărui om se va topi de spaimă.

8 Toţi vor fi cuprinşi de groază, tot zbuciumul şi fiorii vor da peste ei, zvârcolise-vor în dureri ca femeia gata să nască, şi se vor uita înmărmuriţi unii la alţii, iar feţele lor vor fi aprinse ca para focului.

9 Iată ziua Domnului! Ea vine aprigă, groaznică şi zbucnind de mânie, ca să pustiască pământul şi să stârpească pe păcătoşi de pe el.

10 Luceferii de pe cer şi pâlcurile de stele nu-şi vor mai da lumina lor, soarele se va întuneca în răsăritul lui şi luna nu va mai străluci.

11 «Atunci voi pedepsi lumea pentru fărădelegile ei şi pe cei nelegiuţi pentru păcatele lor. Voi smeri mândria celor trufaşi şi obrăznicia celor tirani voi frânge-o la pământ.

12 Voi face ca oamenii să fie mai rari decât aurul cel mai scump, mai căutaţi decât aurul de Ofir.»

13 Pentru aceasta, cerurile se vor zgudui şi pământul se va clătina din locul lui, din pricina furiei Domnului Savaot, în ziua aprinsei lui mânii.

14 Atunci, ca o gazelă sperioasă şi ca o turmă pe care nimeni n’o mai adună, fiecare se va întoarce la neamul său şi fiecare va fugi în ţara sa.

15 Oricine va fi găsit va fi străpuns şi oricine va fi prins în ascuţişul săbiei va cădea.

16 Copiii lor vor fi zdrobiţi în ochii lor, casele lor vor fi jefuite şi femeile lor necinstite.

17 Iată că eu voi ridica împotriva lor pe Mezi, care nu pun preţ pe argint şi nu se lăcomesc la aur.

18 Ei vor măcelări pe toţi pruncii, vor ucide pe toate pruncele, ca unii care n’au milă de rodul pântecelui şi ai căror ochi nu cruţă pe copiii nevârstnici.

19 Aşa i se va întâmpla Babilonului, podoaba împăraţilor, mândra coroană a Caldeilor, întocmai ca Sodomei şi ca Gomorei, pe care Dumnezeu le-a nimicit.

20 Nu va mai fi locuit în veci şi în neam de neam. Arabii nu vor mai înfige acolo corturi şi ciobanii nu-şi vor mai face târle în laturea aceea,

21 Ci numai fiarele sălbatice se vor sălăşlui într’însul, şi casele lui vor adăposti numai bufniţe, struţii se vor cuibări acolo şi oameni cu chip de ţap vor ţupăi în această paragină.

22 Şi şacalii vor urla în palatele lor şi lupii în castelele lor de petrecere. Vremea este aproape, iată că soseşte, şi zilele ei nu vor zăbovi!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.