×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROFETUL ISAIA

Capitolul 11

Viitoarea mlădiţă împărătească. Pacea şi cunoaşterea lui Dumnezeu.

1 O mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iesei şi un lăstar din rădăcinile lui va da.

2 Şi se va odihni peste el Duhul lui Dumnezeu, duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al temerii de Domnul.

3 Şi în temerea de Domnul fi-va desfătarea sa. Şi va judeca nu după înfăţişarea cea de dinafară şi nici va da hotărîre după cele ce se zvonesc,

4 Ci va judeca pe cei săraci după pravila lui cea dreaptă şi va scoate dreptate sărmanilor din ţară. Pe împilător însă, îl va bate cu toiagul gurii lui şi cu suflarea buzelor lui va omorî pe cel fără de lege.

5 Dreptatea va fi un brâu pentru rărunchii lui şi credincioşia ca un chimir pentru coapsele lui.

6 În vremea aceea lupul va sta laolaltă cu mielul şi leopardul se va culca lângă ied; viţelul şi puiul de leu vor petrece împreună şi un copil îi va mâna.

7 Junicea va merge la păscut împreună cu ursoaica şi puii lor vor sălăşlui la un loc, iară leul, ca şi boul, va mânca paie;

8 Pruncul de ţâţă se va juca lângă culcuşul viperei şi în vizuina şarpelui otrăvitor copilul abia înţărcat îşi va întinde mâna.

9 Nu vor mai face nici un rău şi nici un prăpăd în tot muntele meu cel sfânt, deoarece tot pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, precum apele acoperă fundul mării!

10 Şi în vremea aceea, mlădiţă cea din rădăcina lui Iesei va fi ca un steag pentru popoare; pe ea vor căuta-o neamurile şi sălaşul ei va fi plin de slavă.

11 În ziua aceea, Domnul va ridica iarăşi mâna sa ca să răscumpere rămăşiţa poporului său care a mai rămas din Asiria şi din Egipt, din Patures, din Etiopia, din Elam, din Şinear, din Eamat şi din ostroavele mării.

12 Şi el va ridica steag pentru neamuri şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Israil şi va strânge la un loc pe cei împrăştiaţi ai lui Iuda din cele patru colţuri ale pământului.

13 Atunci se va curma pizma lui Efraim şi duşmanii lui Iuda vor fi stârpiţi. Efraim nu va mai avea ciudă pe Iuda, şi Iuda nu va mai vrăjmaşi pe Efraim;

14 Ci vor cădea la apus în spatele Filistenilor şi vor jefui împreună pe Fiii Răsăritului; în ţara Edomului şi a Moabului îşi vor întinde stăpânirea lor, iar feciorii lui Amon vor asculta de ei.

15 Domnul va seca limba de mare a Egiptului şi cu mâna sa şi cu arşiţa suflării sale va lovi Eufratul, şi-l va împărţi în şapte râuri, ca să poţi să le treci cu piciorul.

16 Astfel fi-va o cale pentru rămăşiţa poporului său, pentru cei care au mai scăpat din robia Asiriei, precum s’a întâmplat altădată cu Israil, în ziua când el a purces din ţara Egiptului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.