×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR

Capitolul 8

1 O, de-ai fi fost fratele meu şi să fi supt la sânul mamei mele, de te-aş fi întâlnit pe afară undeva, aş fi putut să te sărut şi nimeni n’ar fi avut cuvânt să mă dispreţuiască!

2 Te-aş fi luat şi te-aş fi dus în casa mamei mele, în casa celei ce m’a născut. Şi ţi-aş fi dat să bei vin dres cu mirodenii, vin de rodii.

3 Petreacă-şi braţul stâng pe după capul meu şi cu cel drept să mă cuprindă strâns!

Mirele.

4 O, fiice ale Ierusalimului, juru-vă pe cerboaicele şi pe gazelele câmpiei, să nu treziţi, să nu sculaţi pe draga mea, până ce nu-i va fi voia!

Corul. Mirele.

5 Cine este aceea ce se înalţă din pustie, rezemându-se de cel ce-i este drag? Sub mărul acesta am trezit iubirea ta, aici unde mama ta te-a adus pe lume, aici unde mama ta ţi-a dat lumina zilei!

6 Poartă-mă, ca pe o pecetie, pe sânul tău. Poartă-mă pe mâna ta, ca pe o brăţară. Căci iubirea e ca moartea de puternică şi gelozia cumplită ca Şeolul. Vipia ei ca vipia focului şi ca flăcările cerului!

7 Ape mari nu au putere ca să stingă dragostea şi fluvii revărsate nu pot s’o înnece. Şi dacă cineva ar da, pentru iubire, tot avutul casei sale, s’ar face de ocară.

Corul.

8 Avem o soră mică şi sâni nu are încă, şi ce vom face cu sora noastră, când vor veni s’o peţeascăî

9 Dacă este zid, îi vom făuri coroană de argint; dacă este uşă, vom închide-o cu canat de cedru.

Mireasa.

10 Zid sunt eu! Şi sânii mei sunt turnuri, drept aceea în ochii lui aflat-am pacea.

Corul.

11 Solomon avea o vie la Baal-Hamon şi a dat via s’o lucreze lucrătorii şi să-i dea pe roadă ei sicli de argint o mie.

Mireasa.

12 Via e sub ochii mei. A ta să fie, Solomoane, mia de sicli, şi două sute numai, celor ce păzesc roadele viei!

Mirele.

13 Tu cea sălăşluită in grădini, prietenii voiesc să audă glasul tău. Dărueşte-l lor şi mie!

Mireasa.

14 Sprinten fii, iubitul meu, asemeni unei gazele, unui pui de ciutalină, peste munţii îmbălsămaţi!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.