×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR

Capitolul 6

Corul.

1 Şi unde s’a dus iubitul tău, o, cea mai frumoasă dintre fete? Spre ce parte a luat-o alesul tău, ca să-l căutăm şi noi cu tine?

Mireasa.

2 Preaiubitul meu s’a pogorît în grădină, la răzoarele îmbălsămate, ca să-şi pască oile în grădină şi să culeagă crini.

3 Eu sunt a lui, a celui ce ini-e drag, şi el este al meu şi îşi paşte oile între crini.

Mirele.

4 Frumoasă eşti, iubita mea, ca Tirţa, şi dezmierdată ca Ierusalimul, dar de temut ca o oştire întreagă!

5 Întoarce de la mine ochii tăi, căci ei mă scot din fire. Părul tău pogoară-mi-se ca pe coastele de munte, caprele din Galaad.

6 Dinţii tăi asemeni sunt unei turme de oi tunse care ies din scăldătoare, făcând două şiruri strânse, şi cu nici o ştirbitură.

7 Iar obrajii tăi: inima unei rodii despicate, sub mahrama-ţi.

8 Are şaizeci de regine Solomon şi optzeci de ţiitoare şi apoi fete multe-multe fără număr.

9 Însă porumbiţa mea cea fără prihană e una singură la mamă-sa şi prea iubita celei ce-a născut-o. Şi fetele când o privesc îi spun: «Ce fericită!» Ba chiar reginele şi ţiitoarele îi cântă laude:

10 «Cine este aceea ce sc înalţă ca revărsatul zorilor, ca luna de frumoasă, fără pereche ca soarele şi înfricoşată ca o oştire întreagă?»

11 Pogoritu-m’am în livadia cu nuci, ca să văd pajiştea din vale, ca să văd dacă viţa a dat muguri şi rodiii au dat floare.

12 Şi, nu ştiu cum, dorul meu m’a făcut să mă ridic în mijlocul carelor vitejescului meu neam.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.