×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR

Capitolul 3

Mireasa.

1 Căutat-am noaptea, în aşternutul meu, căutat-am pe acela după care inima mea tânjeşte, căutatu-l-am, însă nu l-am aflat.

2 Şi m’am sculat atunci şi am cu-treerat cetatea, uliţele şi răspântiile largi, şi am căutat pe acela după care inima mea tânjeşte, l-am căutat, însă n’am dat de el.

3 Paznicii, care fac de pază în cetate, m’au întâlnit şi eu i-am întrebat: «Vă-zut-aţi oare pe acela după care inima mea tânjeşte?»

4 Dar abia mă depărtasem de ei şi am găsit pe alesul sufletului meu şi m’am prins de el şi nu i-am mai dat drumul, până oe nu l-am adus în casa mamei mele, în cămara celeia ce m’a născut.

Mirele.

5 O, fiice din Ierusalim, juru-vă pe cerboaicele şi pe gazelele câmpiei, nu treziţi, nu sculaţi pe draga mea, până ce nu-i va fi voia!

Corul.

6 Ce e aceasta ce se înalţă din pustie, asemenea stâlpului de fum, ca şi când ar arde smirnă şi tămâie şi toate mi-rezmele celor ce vând mirezme?

7 Iată, este lectica lui Solomon! Şi împrejurul ei merg şaizeci de voinici, dintre cei mai voinici din Israil.

8 Toţi ştiu cum se poartă sabia, toţi sunt meşteri în război şi fiecare are sabia la şold, de teama întâmplărilor de noapte.

9 Regele Solomon a poruncit să i se facă un tron de nuntă, de cedru din Liban:

10 Stâlpii lui sunt de argint, coviltirul e de aur, iară jilţul de porfiră cu mijlocul de izvoade, drag odor al dragostei fiicelor Ierusalimului!

11 Veniţi şi vedeţi, fiicele Sionului! Veniţi şi priviţi pe regele Solomon, împodobit cu cununa cu care l-a încununat maică-sa în ziua cununiei, în ziua bucuriei inimii lui!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.