×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ECLESIASTUL

Capitolul 6

Mulţi nici nu se bucură de avuţiile lor şi atunci mai fericit este cel ce a fost lepădat din pântecele maicii sale. Toate suni lucruri deşarte.

1 Mai este o răutate pe care am văzut-o sub soare, şi ea apasă greu asupra omului:

2 Cutărui om i-a dăruit Dumnezeu avuţie, bunătăţi şi mare vază, şi sufletul său nu duce lipsă de nimic din toate câte ar pofti; totuşi Dumnezeu nu-i îngădueşte să mănânce din ele, ci un străin le va mânca. Şi aceasta e deşertăciune şi durere amară!

3 Dacă un om ar aduce pe lume o sută de copii şi ar trăi ani mulţi şi ar fi noian zilele anilor săi, însă sufletul său nu s’a săturat de traiul bun, ba încă n’a avut parte de îngropăciune, atunci mărturisesc că mai fericit decât el este fătul lepădat!

4 Căci acesta a venit în zadar şi se duce în întuneric şi numele lui rămâne acoperit de întuneric;

5 N’a văzut soarele şi nu l-a cunoscut şi mai multă tihnă are acesta decât acela.

6 Şi dacă ar fi trăit de două ori câte o mie de ani şi fericirea n’a văzut-o, oare nu se duc cu toţii în acelaşi loc?

7 Toată munca omului este pentru gura lui, şi cu toate acestea pofta lui nu se mai ogoeşte.

8 Ce precădere arc cel înţelept asupra celui nerod, sau ce folos are săracul care ştie să se poarte printre oameni?

9 Este mai bună vederea cu ochii decât pribegia dorinţei. Dar şi aceasta e deşertăciune şi goană după vânt!

10 Tot ce are fiinţă i s’a hotărît numele de mai nainte şi se ştie ce este cu el, cu omul, şi că nu se poate să intre în pricină cu Acela care este mai tare decât el.

11 Căci sunt vorbe cu grămada care sporesc deşertăciunea. Dar care este folosul omului?

12 Apoi cine ştie ce este binele pentru om, în viaţa lui, în numărul zilelor deşartei lui vieţi pe care o petrece ca o umbră? Şi cine îi va spune omului ce va să fie, după el, sub soare?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.