×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ECLESIASTUL

Capitolul 12

Omul să-şi aducă aminte de sfârşitul vieţii lui şi de vremea când puterile îi vor scădea, căci sufletul se va întoarce la Dumnezeu, iar pulberea în pământ. Sfârşitul cărţii vorbeşte despre Eclesiast. Toate sfaturile lui au această încheiere: «Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile lui!»

1 Totuşi adu-ţi aminte de Ziditorul tău, în zilele tinereţii tale, mai nainte ca să vină zilele de mohorîre şi să se apropie anii despre care să zici: «Nu mai au pentru mine nici un farmec!»

2 Mai nainte ca să se întunece soarele şi lumina şi luna şi stelele, şi norii, după ploaie, să vină iar.

3 Atunci e ceasul când tremură paznicii casei şi se încovoaie oamenii cei tari şi stau din lucru râşnitoarele, căci s’au rărit, şi se întunecă privitoarele de la ferestre;

4 Şi se închide uşa cea cu două canaturi de la uliţă în vreme ce zgomotul morii slăbeşte şi ajunge ca chiscuitul unei păsărele, şi se sting toate cântecele vieţii;

5 Şi când ţi-e frică de orice suiş şi pe drum sunt numai spaime, şi migdalul înfloreşte şi lăcusta se târăşte şi caperele nu mai au nici o putere, căci omul merge spre locaşul său de veci şi bocitoarele dau târcoale pe uliţă!

6 Mai nainte ca să se rupă funia de argint şi să se răstoarne vasul de aur şi să se spargă ulciorul la izvor şi scripetele să se prăbuşească în fântână,

7 Şi pulberea să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, care l-a dat.

8 Deşărtăciunea deşărtăciunilor, încheie Eclesiastul, toate sunt deşertăciune!

9 Iar pe lângă că Eclesiastul a fost înţelept, el a dat învăţătură norodului şi a cântărit şi a cercetat şi a întocmit mulţime de pilde.

10 Eclesiastul a urmărit să găsească vorbe potrivite şi să scrie pe fiinţă de dreptate, rostiri adevărate.

11 Cuvintele înţelepţilor sunt ca boldurile cu care îmboldeşti vitele şi ca piroanele bătute în perete, ţinând claie de lucruri agăţate, dar ele sunt date de unul şi acelaşi Păstor.

12 Şi peste toate acestea, fiul meu, fii cu luare aminte: să scrii cărţi peste cărţi e lucru fără de sfârşit, şi învăţătura multă este oboseală pentru trup.

13 Încheierea a toate câte ai auzit e aceasta: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile lui! Aceasta este toată datoria omului.

14 Fiindcă Dumnezeu va judeca toate faptelor şi tot ce a fost ascuns, fie bun, fie rău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.