×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

ECLESIASTUL

Capitolul 1

Deşertăciunea tuturor lucrurilor din lume; căci omul n’are nici un folos din truda lui. Deşertăciunea vieţii, a înţelepciunii şi a plăcerii.

1 Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, rege în Ierusalim.

2 Deşertăciunea deşertăciunilor, zice Eclesiastul, deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune.

3 Ce folos are omul din toată truda lui cu care se trudeşte sub soare?

4 Un neam trece şi altul vine, dar pământul rămâne deapururi.

5 Soarele răsare, soarele apune, zorind către lăcaşul său ca să răsară iar.

6 Alergând spre miază-zi, răsucindu-se apoi spre miază-noapte, vântul face roate-roate şi se întoarce mereu în ocolurile sale.

7 Toate fluviile curg în mare, dar marea nu se umple; către locul de unde au pornit, acolo ele vin înapoi ca să purceadă iar.

8 Toate lucrurile se frământă mai mult decât poate s’o spună graiul omului: ochiul nu se satură de câte vede şi urechea nu se umple cu câte aude.

9 Ceea ce a fost, aceea va mai fi, şi ceea ce s’a petrecut, aceea se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare.

10 Dacă este vreun fapt despre care să spună cineva: «Iată, acesta-i lucru nou!», aşa ceva a fost în vremurile străvechi, de dinaintea noastră.

11 Nimeni nu-i mai ţine minte pe înaintaşi şi, tot aşa, pe urmaşii care vor fi, nimeni nu-i va mai ţine minte, între cei ce vor trăi în viitor.

12 Eu, Eclesiastul, am fost regele lui Israil, în Ierusalim.

13 Şi m’am sârguit în inima mea să urmăresc şi să cercetez cu înţelepciune tot ceea ce se petrece sub cer; aceasta e o îndeletnicire trudnică pe care Dumnezeu a dat-o fiilor omului ca să-şi frământe mintea cu ea.

14 Privit-am toate strădaniile cu care oamenii se străduesc sub soare şi, iată, toate sunt deşertăciune şi goană după vânt!

15 Ceea ce este strâmb nu se poate îndrepta, şi lipsurile nu se pot număra!

16 Cugetat-am în inima mea şi mi-am zis: «Iată că eu am grămădit şi am strâns mai multă înţelepciune decât toţi care au fost înaintea mea stăpâni în Ierusalim!», căci inima mea a petrecut multă înţelepciune şi ştiinţă,

17 Şi m’am sârguit întru inima mea să pătrund înţelepciunea şi ştiinţa, ca şi nerozia şi prostia, dar m’am dumerit că şi aceasta este goană după vânt!

18 Fiindcă întru înmulţirea înţelepciunii stă spor de amărăciune şi cine-şi înmulţeşte ştiinţa îşi sporeşte suferinţa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.