×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 7

Înţelepciunea ne păstrează viaţa fără de prihană.

1 Fiul meu! Păstrează spusele mele şi poveţele mele ascunde-le la tine.

2 Păzeşte poruncile mele ca să rămâi în viaţă şi îndreptările mele ca lumina ochilor tăi.

3 Leagă-le pe degetele tale şi pe tabla inimii tale scrie-le.

4 Spune înţelepciunii: «Tu eşti sora mea!» şi zi priceperii: «Prietena mea!»,

5 Ca să te păzească de femeia streină, de femeia altuia, ale cărei cuvinte sunt ademenitoare.

6 Odată, când eram la fereastra casei mele şi priveam printre gratii,

7 Zărit-am printre cei lipsiţi de minte, văzut-am un tânăr fără pricepere.

8 El trecea pe lângă colţul casei ei şi se îndrepta spre locuinţa ei.

9 Era în amurg spre seară, în întunericeala nopţii,

10 Şi iată că o femeie îi ieşi înainte cu chip de desfrânată şi cu prefăcătorie în inimă:

11 Aprigă şi neînfrânată, picioarele ei nu mai aveau astâmpăr în casă;

12 Când în casă, când afară stând la pândă de după orişice colţ.

13 Ea îl apucă şi îl sărută şi cu căutătura obraznică îi zise:

14 «Aveam de adus jertfe de pace! Astăzi împlinit-am făgăduinţele mele!

15 Pentru aceasta am ieşit întru întâmpinarea ta ca să te caut şi iată că te-am găsit.

16 Cu scoarţe am gătit patul meu, cu aşternuturi de in din Egipt,

17 Cu mirezme stropitu-l-am, cu mir, aloe şi chinamon.

18 Haidem să ne îmbătăm de iubire până dimineaţa, să ne cufundăm în desfătări de dragoste,

19 Căci bărbatul meu nu este acasă, plecat-a la drum departe,

20 Luat-a cu el o pungă cu bani şi se va întoarce acasă la lună plină!

21 Ea îl ademeni cu mulţimea îndemnurilor ei şi-l momi cu graiurile ademenitoare ale buzelor ei.

22 Şi dintr’o dată el începu să meargă după ea ca un bou la junghiere şi ca un cerb care zoreşte spre prinzătoare,

23 Până când o săgeată îi străpunge ficatul; aşa precum o pasăre se grăbeşte spre laţ fără să ştie că acolo îşi sfârşeşte viaţa.

24 Şi acum, fiule, ascultă-mă şi ia aminte la cuvintele gurii mele!

25 Inima ta să nu se plece spre căile ei şi pe potecile ei nu te rătăci,

26 Fiindcă ea pe mulţi i-a trântit la pământ şi pe foarte mulţi i-a omorît.

27 Casa ei este calea spre Şeol, cale care duce la sălaşurile Morţii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.