×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 5

Viaţă fără prihană. Stăpânirea de sine.

1 Fiul meu! Ia aminte la înţelepciune şi la sfatul cel bun pleacă urechea ta,

2 Ca să poţi păstra poveţile ieşite din gura mea şi învăţătura buzelor mele s’o ţii la tine.

3 Căci buzele femeii streine picură miere şi cerul gurii ei este mai alunecător decât untul de lemn,

4 Dar la sfârşit ea este amară ca pelinul şi tăioasă ca o sabie cu două ascuţişuri.

5 Picioarele ei coboară spre moarte şi paşii ei duc de-a-dreptul în Şeol.

6 Fiindcă tu nu iei seamă la calea vieţii, paşii ei rătăcesc fără să iei aminte.

7 Şi acum, fiul meu, ascultă-mă şi de la cuvintele gurii mele nu te abate!

8 Drumul tău să treacă departe de ea, şi nu te apropia de uşa casei ei,

9 Ca să nu dai vârtutea tinereţii tale altora şi anii tăi unui om fără de inimă;

10 Ca streinii să nu se sature de strădania ta, şi ostenelile tale să nu treacă în casa altuia;

11 Ca să nu te jeleşti la sfârşit, când trupul tău şi carnea ta vor fi fără de vlagă,

12 Şi să zici: «Cum am ajuns să urăsc povaţa şi în ce fel inima mea a urgisit certarea?

13 De ce nu am ascultat de glasul dascălilor mei şi la învăţătorii mei de ce n’am plecat urechea?

14 Era cât pe ce să mă lovească nenorocirea în toiul adunării şi în mijlocul obştiei!»

15 Bea apă din puţul tău şi din ceea ce curge din fântâna ta.

16 Oare izvoarele tale trebue să curgă afară şi pâraiele tale de apă în pieţele cele mari?

17 Nu! Numai ale tale să fie ele şi nicidecum ale celor streini!

18 Binecuvântat să fie izvorul tău. Bucură-te de femeia ta cea din tinereţe,

19 Cerboaică prea iubită, gazelă plină de farmec! Iubirea ei să te îmbete în toată vremea, dragostea ei să te ademenească neîncetat!

20 De ce să-ţi ieşi din minţi pentru o streină şi să strângi în braţe pieptul unei femei necunoscute?

21 Căci Domnul stă cu ochii ţintă la căile omului şi toate cărările lui le ispiteşte.

22 Omul se prinde în laţul păcatelor lui şi în lanţurile fărădelegilor lui el se încurcă.

23 Unul ca el va muri din lipsă de îndreptare şi din pricina marii lui nebunii va pieri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.