×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 4

Înţelepciunea este o bună călăuză

1 Ascultaţi, fiilor, povaţa tatălui şi luaţi aminte ca să cunoaşteţi înţelepciunea,

2 Căci eu vă dau o bună învăţătură: nu dispreţuiţi povaţa mea.

3 Fost-am şi eu luător aminte la tatăl meu, fecior dezmierdat şi singur între feciorii maicii mele.

4 Şi el mă învăţa şi-mi zicea: «Inima ta să păstreze cuvintele inimii mele; păzeşte poruncile mele, ca să rămâi cu viaţă!»

5 Agoniseşte înţelepciune, strânge pricepere. Nu le uita şi nu te depărta de la cuvintele gurii mele.

6 Nu o lepăda, fiindcă ea te va păzi; iubeşte-o, şi ea va sta de veghe.

7 Iată începutul înţelepciunii: Agoniseşte înţelepciunea şi cu preţul bogăţiei tale dobândeşte priceperea.

8 Preţueşte-o mult şi ea te va înălţa în cinste; ea fi-va slava ta, dacă tu o vei lua în braţe.

9 Ea va pune o cunună de daruri pe capul tău şi te va împodobi cu o diademă de mare cinste.

10 Ascultă, fiul meu, şi primeşte poveţile mele, ca astfel anii vieţii tale să se înmulţească.

11 Eu te călăuzesc pe calea înţelepciunii şi te îndrept pe făgaşurile dreptăţii.

12 Când vei porni pe ea, paşii tăi nu vor fi strâmtoraţi, şi chiar dacă vei alerga nu te vei poticni.

13 Păstrează cu scumpătate învăţătura şi nu o lăsa; păstreaz’o, căci ea este viaţa ta.

14 Nu porni pe calea celor fără de lege şi nu păşi pe drumul celor răi;

15 Ocoleşte-l şi nu trece pe el, ia-o pe alăturea şi treci mai departe,

16 Căci nu-i prinde somnul până nu făptuesc rău şi somnul fuge dacă nu trântesc pe cineva la pământ;

17 Căci fărădelegea este pâinea cu care ei se hrănesc şi silnicia este vinul pe care ei îl beau.

18 Dar calea celor drepţi este strălucitoare ca lumina dimineţii, care luminează tot mai tare până în faptul zilei.

19 Calea celor nelegiuiţi este ca noaptea cea întunecoasă şi ei nu bagă de seamă din care pricină ar putea să cadă.

20 Fiul meu! Fii cu luare aminte la graiurile mele şi la poveţile mele pleacă-ţi urechea ta.

21 Nu le lăsa din ochii tăi, ci păstrează-le înlăuntrul inimii tale,

22 Căci ele dau viaţă şi sănătate trupului, tuturor celor care le află.

23 Fereşte-ţi inima ta cu toată sârguinţa, căci din ea ţâşnesc izvoarele vieţii.

24 Depărtează din gura ta toată uneltirea şi de pe buzele tale dă în lături viclenia.

25 Ochii tăi să privească drept înainte şi genele tale să cate în faţa ta.

26 Cercetează cu luare aminte făgaşul picioarelor tale şi toate cărările tale să ducă la ţintă.

27 Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, ci fereşte picioarele tale de rău!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.