×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 31

Cuvintele de învăţătură ale mamei lui Lemuel pentru fiul său.

1 Învăţăturile cu care mama sa îl învăţa pe Lemuel, regele din Masa:

2 «Fiul meu, rodul pântecelui meu, feciorul făgăduinţilor mele, cu ce pot să te îndemn?

3 Nu da vârtutea ta femeilor şi dragostea ta celor care pierd pe împăraţi!

4 Nu se cuvine regilor, fiule Lemuel, nu se cuvine regilor să bea vin şi voevozilor să jinduiască după băuturi îmbătătoare,

5 Ca nu cumva bând să uite legea şi să judece strâmb pe toţi obijduiţii.

6 Daţi băutură îmbătătoare celui gata să piară şi celui cu sufletul amărît,

7 Ca să bea şi să uite sărăcia lui şi să nu-şi mai aducă aminte de chinul lui.

8 Deschide gura ta pentru cel mut şi pentru pricina tuturor celor nenorociţi.

9 Deschide gura ta şi judecă drept şi fă dreptate celui sărac şi năpăstuit.

10 Cine poate da de o femeie gospodină? Preţul ei întrece cu mult mărgeanul!

11 Într’însa se încrede soţul ei din toată inima şi de pe urma aceasta are numai câştig.

12 Şi atâta vreme cât ea trăieşte, ea îi face bine şi nu rău.

13 Ea face rost de lână şi de in şi lucrează voios cu mâna sa.

14 Întocmai ca şi corabia unui neguţător, ea aduce hrana ei.

15 Ea se scoală la mânecate şi împarte hrana în casa ei şi slugilor le dă porunci de lucru.

16 Gândeşte să cumpere o ţarină şi o dobândeşte; şi din osteneala palmelor sale sădeşte vie.

17 Ea îşi încinge zdravăn coapsele sale şi îşi încordează braţele la lucru;

18 Ea se simte că lucrurile îi merg bine şi de aceea sfeşnicul ei nu se stinge noaptea.

19 Ea pune mâna pe furcă şi cu degetele sale prinde fusul.

20 Ea întinde mâna spre cel sărman şi braţul ei ajută pe cel necăjit.

21 Ea n’are teamă de cei ai casei în toiul iernii, căci fiecare are câte două rânduri de haine.

22 Ea îşi face scoarţe. Hainele ei sunt de vison şi de porfiră.

23 Bărbatul ei este luat în seamă la porţile cetăţii, când stă la sfat cu bătrânii ţării.

24 Ea face haine scumpe pe care le vinde şi brâuri pe care le dă neguţătorilor;

25 Cu vârtute şi strălucire este ea îmbrăcată şi nu-i pasă de ziua de mâine;

26 Ea îşi deschidă gura cu înţelepciune şi sfaturi pline de dragoste sălăşluesc pe limbă ei;

27 Ea veghează la bunul mers al casei sale şi fără să lucreze ea nu mănâncă pâine.

28 Feciorii ei ajung sus, de aceea lume o fericeşte, iar soţul ei o laudă:

29 «Multe fete s’au dovedit harnice, dar tu le-ai întrecut pe toate!»

30 Înşelătoare este drăgălăşia şi deşartă este frumuseţea, ci numai femeia care se teme de Domnul cade-se a fi lăudată!

31 Bucure-se ea de rodul mâinilor sale şi la porţile cetăţii s’o ridice în slăvi hărnicia ei!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.