×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 30

Cuvintele lui Agur.

1 Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache Masaitul. Acest om a grăit: «M’am trudit, Dumnezeule, m’am strădănuit şi am rămas fără de vlagă!

2 Căci sunt mai prost decât un om şi n’am minte de om.

3 Dar Dumnezeu m’a învăţat înţelepciunea şi ştiinţa celor sfinţi am dobândit-o.

4 Cine s’a suit în ceruri şi s’a pogorît iarăşi? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în poala hainei lui?

5 Orişicare cuvânt al lui Dumnezeu este lămurit şi el este scut pentru cei ce nădăjduesc într’însul.

6 Nu adăoga nimic la cuvintele lui, ca să nu te certe şi să fii găsit cu minciuna.

7 Două lucruri cer de la tine şi nu mă respinge înainte ca să fi murit.

8 Viclenia şi minciuna îndepărtează-le de la mine, sărăcie şi bogăţie nu-mi da, ci dă-mi să mănânc atâta pâine de cât am nevoie,

9 Ca nu cumva după ce mă voi sătura să mă lepăd de tine şi să zic: «Cine este Domnul?» Ca nu cumva după ce voi sărăci să mă apuc de furat şi să iau în deşert numele Dumnezeului meu.

10 Nu grăi de rău pe slugă la stăpânul său, ca nu cumva să te blesteme şi să ceri iertare.

11 Un neam de oameni blestemă pe tatăl lor şi nu binecuvîntează pe mama lor,

12 Un neam căruia i se pare că e fără de prihană în ochii lui şi care nu este curăţit de spurcăciunea lui,

13 Un neam… O! cât sunt de trufaşi ochii lui şi genele-i cât sunt de îngâmfate!

14 Un neam ai cărui dinţi sunt săbii şi ale cărui măsele sunt cuţite, ca să mănânce pe cei sărmani din ţară şi pe cei săraci dintre oameni!

15 Lipitoarea are două fete care zic: «Dă-mi, dă-mi!» Trei lucruri nu se pot sătura, ba şi al patrulea care niciodată nu zice: «Ajunge!»:

16 Şeolul, pântecele sterp, pământul care nu se satură de apă şi focul care nu zice niciodată: «De-ajuns!»

17 Ochiul care îşi bate joc de părintele său şi dispreţueşte pe bătrâna sa maică, să-l scobească pe el corbii şi vulturii să-l mănânce!

18 Trei lucruri mi se par minunate, ba chiar patru pe care nu pot să le pătrund cu mintea:

19 Calea vulturului pe cer, urma şarpelui pe stâncă, mersul corăbiei în inima mării şi calea omului la o fecioară.

20 Iată năravul unei femei desfrânate: ea mănâncă şi se şterge la gură şi zice: «N’am făcut nimic rău!»

21 De trei lucruri se cutremură pământul, ba chiar de patru, pe care nu le rabdă:

22 Robul care ajunge împărat, nebunul care se satură de pâine,

23 Femeia urgisită când ea se mărită şi sluga care goneşte pe stăpână-sa.

24 Patru sunt dobitoacele cele mai mici de pe pământ şi care sunt cele mai înţelepte:

25 Furnicile, norod fără putere, care îşi agonisesc vara hrana lor;

26 Şafanii, neam slab, care îşi aşează sălaşul lor în stânci;

27 Lăcustele care nu au împărat şi cu toate acestea stolurile lor ies cu rânduială;

28 Guşterul care se poate prinde cu mâna şi care pătrunde în palatele împăraţilor.

29 Trei fiare au mers măreţ, ba patru, care păşesc cu mândrie:

30 Leul, cel mai viteaz dintre fiare, care nu dă înapoi din faţa nimănui;

31 Cocoşul cel ager, ţapul şi împăratul, căruia nu i se împotriveşte nimeni.

32 Dacă eşti până într’atât de nebun ca să te întărâte mânia, bate-te cu mâna peste gură,

33 Fiindcă din bătaia laptelui iese unt, din pricina izbiturii la nas ţâşneşte sânge, iar din întărâtarea mâniei se iscă ceartă.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.