×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 3

Agonisirea înţelepciunii este mai de folos decât a aurului şi a argintului.

1 Fiul meu! Nu uita învăţătura mea şi inima ta să păzească poveţile mele,

2 Căci lungime de zile şi ani de viaţă şi fericire îţi vor aduce din belşug.

3 Iubirea şi credincioşia să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău şi scrie-le pe tabla inimii tale.

4 Astfel vei afla har şi răsplată din destul înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.

5 Pune-ţi nădejdea în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta.

6 În toate lucrările tale gândeşte-te la el şi astfel el îţi va netezi toate cărările tale.

7 Nu te crede înţelept în ochi tăi, ci teme-te de Dumnezeu şi ocoleşte răul.

8 Iată care este sănătatea trupului tău şi împrospătarea tăriei oaselor tale!

9 Cinsteşte pe Domnul din bunurile tale şi din pârga tuturor rodurilor tale,

10 Fiindcă numai atunci jitniţele tale vor fi pline de grâu şi mustul va da afară din teascurile tale.

11 Fiul meu! Nu dispreţui certarea Domnului şi nu te întrista de mustrările lui,

12 Căci Domnul ceartă pe cel pe care îl iubeşte şi ca un părinte pedepseşte pe feciorul drag.

13 Fericit este omul care a aflat înţelepciune şi pământeanul care a dobândit iscusinţă,

14 Deoarece agonisirea ei este mai de folos decât a argintului şi câştigarea ei mai de preţ decât a aurului celui mai curat.

15 Ea este mai scumpă decât pietrele nestimate şi nici o comoară n’o poate ajunge în preţ.

16 În mâna ei cea dreaptă este viaţa lungă, iar în mâna ei cea stângă este bogăţie şi slavă;

17 Căile ei sunt plăcute şi potecile ei sunt potecile fericirii;

18 Pom al vieţii este ea pentru cei ce o stăpânesc, iar cei care se bizue pe ea sunt fericiţi.

19 Prin înţelepciune Domnul a întemeiat pământul, prin pricepere a întărit cerurile,

20 Şi prin ştiinţa sa a deschis izvoarele adâncului şi nourii picură rouă.

21 Fiul meu! Păzeşte înţelepciunea şi iscusinţa şi nu le pierde din ochii tăi,

22 Căci ele sunt viaţa sufletului tău şi salbă care împodobeşte gâtul tău.

23 Atunci tu vei merge fără de teamă pe calea ta şi piciorul tău nu se va poticni;

24 Când te vei culca nu vei avea grijă şi când vei dormi somnul tău va fi dulce;

25 Nu te vei teme de spaima care vine pe neaşteptate şi nici de prăpădul celor fără de lege când el va sosi,

26 Fiindcă Domnul este nădejdea ta şi piciorul tău îl va feri de cursă.

27 Nu fii zăbavnic să săvârşeşti o faptă bună pentru cel în nevoie, când ai putere s’o faci.

28 Nu amâna pe aproapele tău: «Du-te şi vino iară! Şi mâine am să-ţi fac ceea ce ceri!», când tu poţi face acum.

29 Nu unelti împotriva aproapelui tău când el locueşte nesupărat lângă tine.

30 Nu te sfădi cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ţi-a făcut nici un rău.

31 Nu râvni la omul silnic şi nu săvârşi nici una din faptele lui,

32 Căci omul viclean este urît de Domnul, iar celor cinstiţi le arată prietenie.

33 Domnul blestemă casa celui fără de lege şi binecuvântează locaşul celor drepţi.

34 Cu cei batjocoritori el este ca un batjocoritor, iar celor smeriţi le dă dar.

35 Cei înţelepţi au parte de cinste, iar cei nebuni au parte de ocară.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.