×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 29

Alte proverbe.

1 Cine este pedepsit adesea şi tot se îndărătniceşte va fi într’o clipă cu totul zdrobit.

2 Când drepţii domnesc, se bucură norodul, şi, dimpotrivă, când domneşte cel fără de lege, suspină norodul.

3 Cine iubeşte înţelepciunea bucura pe tatăl său, şi cine umblă cu desfrânatele îşi prăpădeşte averea.

4 Un împărat prin dreptate face să propăşească ţara, iar cel ce pune biruri grele o prăpădeşte.

5 Omul care linguşeşte pe aproapele lui îşi întinde sieşi cursă.

6 Pe calea celui rău sunt întinse laţuri; cel drept să fugă şi să fie voios.

7 Omul drept poartă grijă de pricina celor sărmani, iar celui fără de lege nu-i pasă.

8 Ticăloşii răscoală cetatea, iar cei înţelepţi o potolesc.

9 Când un înţelept se sfădeşte cu un nebun, fie că se supără, fie că râde, nu-şi pierde cumpătul.

10 Cei vărsători de sânge urăsc pe cel fără de prihană, şi cei drepţi veghează pentru viaţa lui.

11 Omul nebun dă drumul mâniei, iar cel înţelept îşi înfrânează mânia.

12 Când un principe ascultă de vorbe mincinoase, toţi slujitorii sunt ticăloşi.

13 Săracul şi asupritorul celor săraci se întâlnesc, însă cel ce luminează ochii amândorora este Domnul.

14 Împăratul care judecă pe cei săraci cu dreptate îşi întăreşte tronul deapururi.

15 Toiagul şi certarea aduc înţelepciune; un copil cu năravuri rele face de ocară pe maica lui.

16 Când cei fără de lege domnesc, se înmulţesc răutăţile şi drepţii se uită cu bucurie la prăbuşirea lor.

17 Mustră pe fiul tău ca să-ţi aducă mulţumire şi să fie mai târziu bucuria sufletului tău.

18 Fără descoperirea lui Dumnezeu un popor se sălbătăceşte, însă fericit este cel ce păzeşte legea.

19 Sluga nu se îndreaptă numai cu poveţe, fiindcă, deşi pricepe, însă nu ascultă.

20 Dacă vezi pe cineva care se zoreşte la vorbă, într’un nebun să nu ai mai multă nădejde.

21 Sluga dezmierdată din tinereţe ajunge cu vremea să se creadă fecior.

22 Omul mânios aţâţă cearta şi omul aprig face multe păcate.

23 Trufia umileşte pe om, iar cel smerit cu duhul are parte de cinste.

24 Cel ce se întovărăşeşte cu hoţul îşi urăşte sufletul său, fiindcă aude blestemul, dar nu dezvălueşte nimic.

25 Frica de oameni este o cursă, ci numai cel care nădăjdueşte în Domnul stă la adăpost.

26 Mulţi oameni caută la faţa stăpânitorului, însă dreptatea omului vine de la Domnul.

27 Celor drepţi le este groază de cei nelegiuiţi, însă grozăvia celor nelegiuiţi este omul care umblă pe calea cea dreaptă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.