×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 28

Alte proverbe pentru îndreptarea vieţii.

1 Cel nelegiuit fuge cu toate că nimeni nu-l urmăreşte, iar omul drept stă ca un pui de leu fără de grijă.

2 Din pricina greşalelor unui om silnic se ivesc certuri, iar omul iscusit le stinge.

3 Bogatul care asupreşte pe cei săraci este ca ploaia potopitoare care aduce foamete.

4 Cei ce părăsesc legea ridică în slăvi pe cel păcătos, iar cei ce o păzesc se aprind împotriva lui.

5 Oamenii răi n’au înţelegere pentru lucrul drept, iar cei ce caută pe Domnul înţeleg totul.

6 Mai de preţ este săracul care umblă întru neprihănirea lui, decât bogatul care umblă pe căi întortochiate.

7 Cel ce păzeşte legea este fecior înţelept, iar cel ce se ia cu răii face pe tatăl său de ocară.

8 Cel ce-şi sporeşte averea prin dobândă şi prin camătă, adună pentru cel care se îndură de săraci.

9 Cel ce-şi astupă urechea ca să nu audă legea, chiar rugăciunea lui este o grozăvie.

10 Cel ce rătăceşte pe cei drepţi pe calea cea rea va cădea în groapa pe care a săpat-o, iar cei fără prihană vor fi fericiţi.

11 Omul bogat se socoteşte înţelept, însă cel sărac şi iscusit îl dovedeşte cu mintea.

12 Când drepţii biruesc, este mare sărbătoare, iar când nelegiuiţii ies la iveală, oamenii se ascund.

13 Cel care îşi tăinuieşte păcatele nu propăşeşte, iar cel ce le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare.

14 Fericit este omul care se teme deapururi, iar acel care îşi împietreşte inima cade în nenorocire.

15 Stăpânitorul fără Dumnezeu peste un popor sărac este leu care răcneşte şi urs hrăpăreţ.

16 Stăpânitorul cu venituri mici este mare asupritor, însă numai cel ce urăşte lăcomia trăieşte mult.

17 Omul pe care îl apasă vărsarea de sânge, până la groapă este un fugar; să nu-l ajute nimeni!

18 Cel ce umblă fără prihană rămâne teafăr, iar cel care apucă pe căi piezişe cade în groapă.

19 Cel care lucrează ogorul se satură de pâine, iar cel care umblă după năluci se satură de sărăcie.

20 Omul credincios este încărcat de binecuvântări, iar cine zoreşte să ajungă bogat nu rămâne nepedepsit.

21 Nu este bine să te uiţi la faţa omului, căci pentru un codru de pâine omul poate să greşească.

22 Omul lacom zoreşte să se îmbogăţească, dar nu gândeşte că lipsa dă peste el.

23 Cel care ceartă pe cineva, la urmă este mai mulţumit decât cel care îl linguşeşte.

24 Cine fură pe tatăl său şi pe mama sa şi zice: «Nu-i păcat!» este tovarăş cu făcătorul de rele.

25 Omul lacom aţâţă cearta şi cel ce nădăjduieşte în Domnul se simte înviorat.

26 Cel ce se bizue pe inima lui este nebun, ci numai cel ce se călăuzeşte de înţelepciune scapă de nevoie.

27 Cine dă celui sărac nu duce lipsă, iar cine îşi astupă ochii este mult blestemat.

28 Când cei fără de lege ies la iveală, oamenii se ascund, iar când se înmulţesc cei drepţi, cei fără de lege pier.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.