×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 26

Despre nebuni, despre leneşi şi despre hulitori.

1 Ca zăpada în toiul verii şi ca ploaia la seceriş, aşa nu i se potriveşte celui nebun slava.

2 Ca vrabia care zboară şi ca rânduneaua care se înalţă în văzduh, aşa este şi blestemul fără pricină: nu nimereşte.

3 Biciul pentru cal, frâul pentru măgar şi băţul pentru spinarea celor nebuni.

4 Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu te asemeni cu el.

5 Răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă în mintea lui înţelept.

6 Cel care încredinţează solia unui nebun îşi retează picioarele şi-l ajunge nenorocirea.

7 După cum picioarele celui slăbănog sunt neputincioase, la fel sunt şi cuvintele înţelepte în gura celor nebuni.

8 Ca şi cel care uneşte cremenea cu diamantul, aşa e şi cel care dă cinste unui nebun.

9 Ca o crangă de mărăcini pe mâna unui beţiv, aşa este înţelepciunea în gura celor nebuni.

10 Ca un arcaş care răneşte pe trecători, aşa este cel ce se pune chezaş pentru cel nebun şi pentru cel beţiv.

11 Ca un câine care se întoarce la vărsătura lui, aşa este nebunul care pomeneşte mereu de nebunia lui.

12 De vezi un om care se crede înţelept în ochii lui, într’un nebun să ai mai multă nădejde.

13 Leneşul zice: «Pe drum trece un leu, un leu pe uliţă!»

14 Precum uşa se suceşte în ţâţână, tot aşa şi leneşul în patul lui.

15 Leneşul întinde mâna în blid, dar cu greu o duce la gură.

16 Leneşul se crede înţelept în ochii lui, mai mult decât şapte înţelepţi care vorbesc cuminte.

17 Ca unul care prinde din goană un câine de urechi, aşa este cel ce se vâră într’o pricină în care nu este amestecat.

18 Ca un zmintit care aruncă săgeţi arzătoare şi lănci pricinuitoare de moarte,

19 Aşa e şi omul care înşală pe prietenul său şi zice: «Da, am glumit!»

20 Dacă se isprăvesc lemnele, se stinge şi focul, şi dacă nu este aţâţător la ceartă, se potoleşte cearta.

21 Cărbunii slujesc la încălzit, lemnele pentru foc, iar omul certăreţ ca să aprindă cearta.

22 Vorbele hulitorului sunt mâncări gustoase; ele coboară în adâncul pântecelui.

23 Argint cu zgură cu care se îmbracă un vas de pământ, aşa sunt buzele aprinse de dragoste şi o inimă rea.

24 Cel ce urăşte se preface cu buzele că nu urăşte, însă inima lui urzeşte planuri viclene.

25 Nu te încrede în cel ce vorbeşte blând, căci în inima lui sunt şapte năprasne.

26 Cine îşi ascunde ura lui prin prefăcătorie, răutatea lui tot iese la iveală în obştie.

27 Cine sapă groapa altuia cade el într’însa, şi cine rostogoleşte o piatră spre altul, dă peste el.

28 Limba mincinoasă urăşte adevărul şi gura linguşitoare duce la pieire.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.