×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 24

Alte proverbe despre înţelepciune.

1 Nu râvni la oamenii răi şi nu pofti să fii în tovărăşia lor,

2 Fiindcă inima lor pune la cale lucruri silnice şi buzele lor grăiesc lucruri năprasnice.

3 Prin înţelepciune se zideşte o casă şi prin bună chibzuială se întăreşte,

4 Şi prin iscusinţă cămările ei se umplu de tot felul de bunuri scumpe şi plăcute.

5 Înţeleptul este mai puternic decât un voinic şi omul învăţat decât unul vânjos.

6 Ori cu câtă dibăcie te-ai război, însă biruinţa se dobândeşte cu mulţi sfătuitori.

7 Înţelepciunea este peste măsură de înaltă pentru omul nebun, de aceea, când stă la poarta cetăţii, el nu deschide gura.

8 Cel ce-şi pune în gând să facă rău se cheamă mare răufăcător.

9 Gândul celui nebun este păcatul, de aceea batjocoritorul este urgia oamenilor.

10 Dacă eşti slab, în ziua strâmtorării puterea ta este firavă.

11 Scapă pe cei care sunt târîţi la moarte şi pe cei oare se duc şovăind a junghiere mântueşte-i.

12 Şi dacă spui: «Nu-mi este cu putinţă!», cel ce cântăreşte inimile pătrunde adevărul şi cel care veghează peste sufletul tău ştie şi răsplăteşte omului după faptele lui.

13 Fiul meu! Mănâncă miere, fiindcă e sănătoasă şi fagurele este dulce în cerul gurii tale.

14 Tot aşa este şi ştiinţa… şi înţelepciunea pentru sufletul tău. Dacă tu o agoniseşti vei fi mulţumit în viitor şi nădejdea ta nu va rămânea zadarnică.

15 Nu pândi, răule, casa celui drept şi nu pustii sălaşul lui.

16 Căci dacă cel drept cade de şapte ori şi tot se scoală, cei fără de lege se poticnesc şi pier.

17 Nu te bucura când cade vrăjmaşul tău, şi când se poticneşte el să nu se veselească inima ta,

18 Ca nu cumva să vadă Domnul şi să se oţărască şi să nu-şi întoarcă mânia sa spre tine.

19 Nu te aprinde împotriva răufăcătorilor şi nu-ţi întărâta râvna împotriva celor fără de lege,

20 Fiindcă răufăcătorul n’are viitor: sfeşnicul celor nelegiuiţi se stinge.

21 Fiul meu! Teme-te de Domnul şi de împărat şi cu cei ce se răscoală nu te amesteca,

22 Fiindcă fără de veste îi va lua nenorocirea, iar sfârşitul lor năprasnic cine îl poate şti?

23 Iată şi alte proverbe tot de la înţelepţi. Nu este bine ca la judecată să cauţi la faţa oamenilor.

24 Pe cel ce zice celui fără de lege: «Tu eşti drept!» popoarele îl vor blestema şi neamurile îl vor afurisi.

25 Însă celor care îl pedepsesc cum se cuvine, le merge bine şi au parte de binecuvântare şi de fericire.

26 Buzele sărută pe omul care dă răspuns drept.

27 Fă lucrul tău cu grijă afară la câmp şi fii muncitor pe ogorul tău, pe urmă poţi să-ţi iei femeie şi să zideşti casă.

28 Nu fi martor mincinos împotriva aproapelui tău şi nu da prilej de înşelăciune cu buzele tale,

29 Şi nu spune: «Precum mi-a făcut el, aşa îi voi face şi eu, şi-i voi răsplăti după faptele lui!»

30 Am trecut prin ogorul unui leneş şi pe la via unui nebun,

31 Şi iată spinii creşteau pretutindeni, mărăcinii acopereau pământul, iar zidul de pietre se prăbuşise.

32 Atunci m’am uitat şi mi-am frământat mintea, am privit cu băgare de seamă şi am tras învăţătură:

33 «Încă puţin somn, încă puţină aţipeală, încă puţin să mai stau în pat cu mâinile în sân!»

34 Atunci sărăcia vine peste tine ca un călător şi nevoia ca un războinic.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.