×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 23

Înfrânarea la masă. Copiii înţelepţi fac bucuria părinţilor. Primejdia desfrâului şi a vinului.

1 Când stai la masă cu un dregător, ia seama pe cine ai în faţa ta.

2 Pune-ţi un cuţit la gât dacă eşti mâncăcios.

3 Nu pofti bucatele lui, căci sunt mâncări ademenitoare.

4 Nu te trudi să strângi avere, ci cruţă-ţi iscusinţa!

5 Vrei oare să te uiţi cu ochii cum se risipeşte? Căci bogăţia face aripi ca un vultur care zboară spre cer.

6 Nu mânca pâinea celui care se uită chiorîş şi nu pofti bucatele lui,

7 Fiindcă el îţi numără bucăţelele din gură. «Mănâncă şi bea!» te îmbie el, dar în inima lui îi pare rău;

8 Bucata pe care ai mâncat-o o vei da afară din tine, iar tu ţi-ai risipit în zadar cuvintele tale de prietenie.

9 Nu grăi la urechea celui nebun, căci el dispreţueşte iscusinţa graiurilor tale.

10 Nu muta hotarul văduvei şi nu încălca ogorul celor orfani,

11 Căci Ocrotitorul lor e tare şi el apără pricina lor împotriva ta.

12 Pleacă la învăţătură inima ta şi urechea ta la cuvinte iscusite.

13 Nu cruţa pe fiul tău de pedeapsă, căci dacă îl loveşti cu varga nu moare.

14 Dacă îl baţi cu toiagul, scapi sufletul lui din Şeol.

15 Fiul meu! Dacă inima ta e plină de înţelepciune, inima mea se înveseleşte,

16 Şi rărunchii mei tresaltă de bucurie când buzele tale grăiesc lucruri iscusite.

17 Să nu râvnească inima ta la cei păcătoşi, ci pururea să cinstească pe Domnul,

18 Căci dacă o păzeşti, eşti mulţumit în viitor şi nădejdea ta nu rămâne zadarnică.

19 Ascultă, fiul meu, şi fii înţelept şi îndreaptă inima ta pe calea cea dreaptă.

20 Nu fi dintre cei care se îmbată cu vin şi-şi desfrânează trupul,

21 Fiindcă beţivul şi desfrânatul sărăcesc, iar somnul te aduce să te îmbraci cu haine zdrenţăroase.

22 Ascultă pe tatăl tău care te-a născut şi nu dispreţui pe maica ta bătrână.

23 Cumpără adevăr şi nu-l vinde, înţelepciune şi învăţătură şi iscusinţă.

24 Tatăl celui drept tresaltă de bucurie şi cel care a născut un înţelept se bucură de el.

25 Să se bucure tatăl tău şi maică-ta şi să tresalte de bucurie ceea ce te-a născut!

26 Dă-mi, fiule, inima ta şi ochii tăi să simtă plăcere pentru căile mele,

27 Căci femeia desfrânată este groapă adâncă şi cea streină puţ îngust.

28 Pentru aceasta ea stă ea un tâlhar la pândă şi sporeşte pe necredincioşi printre oameni.

29 Cine zice «ah»? Cine zice «of»? Cine se gâlceveşte ori plânge, ori are răni fără pricină şi ochi împăienjeniţi?

30 Cei ce întârzie lângă vin, cei ce gustă vin dres cu mirodenii.

31 Nu privi la vin, cum este el de roş, cum scânteiază în cupă, cum alunecă pe gât.

32 Căci la urmă ca un şarpe muşcă şi ca o viperă împroaşcă venin.

33 Dacă ochii tăi se uită la femei streine şi gura ta grăieşte vorbe fără de rost,

34 Tu eşti ca cel ce stă culcat în mijlocul mării, ori ca cel care doarme pe vârful unul catarg.

35 «Fost-am lovit, dar nu m’a durut, bătut am fost, dar n’am simţit nimic. Când mă voi scula din somn voi cere iarăşi vin.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.