×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 22

Sfaturi felurite pentru purtarea noastră cu aproapele.

1 Numele bun este mai de preţ decât bogăţia cea mare şi vaza mai bună decât argintul şi decât aurul.

2 Bogatul şi săracul se întâlnesc unul cu altul, iar cine i-a făcut pe amândoi este Domnul.

3 Omul înţelept vede nenorocirea şi se ascunde, iar cei proşti dau peste ea şi îndură necaz.

4 Răsplata umilinţii şi a fricii de Dumnezeu sunt bogăţia, vaza şi viaţa.

5 În calea celui viclean sunt mărăcini şi laţuri şi cel ce vrea să rămână teafăr sc fereşte de ele.

6 Deprinde pe tânăr cu purtarea cuviincioasă, fiindcă chiar când va ajunge bătrân nu se va abate de la ea.

7 Bogatul este stăpân peste cei săraci şi datornicul este sluga celui care îl împrumută.

8 Cel ce samănă nedreptate seceră nenorocire şi toiagul mâniei îl va bate pe el.

9 Omul blajin este binecuvântat, fiindcă din pâinea lui milueşte pe cel sărac.

10 Alungă pe batjocoritor şi cearta se curmă şi pricina şi ocara iau sfârşit.

11 Domnul iubeşte curăţenia inimii şi cei fără de prihană îi sunt dragi. Cel ce se pricepe să grăiască prieteneşte se face prieten cu împăratul.

12 Ochii Domnului stau aţintiţi cu grijă şi răstoarnă cuvintele celui fără de lege.

13 Cel leneş zice: «Afară este un leu şi aş putea să fiu sfâşiat chiar pe uliţă!»

14 Groapă adâncă este gura femeilor streine; cel lovit de mânia Domnului cade într’însa.

15 Dacă nebunia se pripăşeşte în inima celui tânăr, numai toiagul îndreptării o depărtează de el.

16 Împilarea face pe cel sărac să se îmbogăţească, iar darurile fac pe cel bogat să sărăcească.

17 Cuvintele înţelepţilor. Pleacă urechea ta şi ascultă cuvintele mele şi inima ta îndreaptă-ţi-o ca să le cunoască,

18 Fiindcă sunt plăcute dacă le păstrezi înlăuntrul tău şi stau mereu pe buzele tale.

19 Ca să-ţi pui nădejdea în Domnul eu îţi dau astăzi învăţătură.

20 Dar ţi-am scris mai dăunăzi, ba şi alaltăieri, sfaturi şi îndemnuri înţelepte,

21 Ca să afli adevărul şi să ştii să dai răspuns potrivit celui care te întreabă.

22 Nu jăcmăni pe sărac pentru că el e sărac şi nu asupri pe cel nenorocit, la poarta cetăţii,

23 Fiindcă Domnul apără pricina lor şi ridică viaţa celor care i-au jefuit.

24 Nu te întovărăşi cu omul mânios şi cu cel înfierbântat de furie nu avea nici un amestec,

25 Ca să nu te deprinzi cu năravul lui şi să întinzi cursă pentru viaţa ta.

26 Nu fii dintre cei care dau mâna, dintre cei care dau chezăşie pentru datorii.

27 Dacă nu ai cu ce plăti, de ce să-ţi ia şi patul de sub tine?

28 Nu muta hotarul străvechi pe care l-au însemnat strămoşii tăi.

29 Vezi un om dibaci la lucru? El face slujbă înaintea împăraţilor şi nu a oamenilor de neam prost.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.