×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 19

Felurite proverbe pentru îndreptarea vieţii noastre.

1 Mai de preţ este săracul care umblă întru neprihănirea lui decât omul bogat care umblă pe căi întortochiate.

2 Şi nechibzuinţa este un rău, dar graba strică treaba.

3 Omul prin nebunia lui îşi strică rostul, şi inima lui se întărâtă împotriva Domnului.

4 Bogăţia sporeşte prietenii, iar săracul se desparte chiar şi de prietenul său.

5 Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit şi cel ce spune lucruri neadevărate nu scapă.

6 Mulţi măgulesc pe cel de neam şi toţi se împrietenesc cu cel darnic

7 Toţi fraţii celui sărac îl urăsc, cu atât mai vârtos prietenii se depărtează de el. El îi îmbie cu vorbe, dar ei nu răspund.

8 Cel ce agoniseşte înţelepciune se iubeşte pe sineşi, iar cel ce este om cu-minte dobândeşte fericirea.

9 Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune lucruri neadevărate se prăpădeşte.

10 Nu-i stă bine nebunului să aibă viaţă tihnită şi nici robului să fie stăpân peste principi.

11 Cuminţenia omului este să fie domol la mânie, iar virtutea lui: să ierte greşalele.

12 Furia împăratului este ca răcnetul unui leu, iar bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă.

13 Feciorul nebun este năpastă pentru părintele său şi certurile unei femei un jghiab care curge într’una.

14 Casa şi averea sunt moştenire de la părinţi, iar femeia înţeleaptă este un dar de la Domnul.

15 Lenea cufundă pe om în toropeală şi sufletul trândav pătimeşte de foame.

16 Cel ce păzeşte poruncile îşi păstrează viaţa, iar cel ce dispreţueşte poveţele piere.

17 Cel care are milă de sărman împrumută pe Domnul, care îi va răsplăti fapta lui cea bună.

18 Pedepseşte pe feciorul tău cât mai este nădejde de îndreptare, dar nu ajunge până acolo ca să-l omori.

19 Cel ce se mânie afară din cale să plătească gloabă, căci dacă îl cruţi o dată, trebue s’o iei de la capăt.

20 Ascultă sfatul şi primeşte povaţa, ca să fii înţelept în viaţa ta.

21 Multe planuri sunt în inima omului, ci numai planul Domnului se adevereşte.

22 Adevărata bogăţie a omului este mărinimia lui; mai de preţ este un sărac decât un om mincinos.

23 Frica de Dumnezeu este izvor de viaţă: tihniţi să petrecem noaptea fără să fim loviţi de vre-o nenorocire.

24 Leneşul întinde mâna în blid, dar n’are putere s’o ducă la gură.

25 Loveşte pe batjocoritor, şi cel fără minte se face înţelept; mustră pe cel înţelept, el se va cuminţi şi mai mult.

26 Cel ce se poartă rău cu tată-său şi goneşte din casă pe mamă-sa, acela-i fecior aducător de ocară şi de ruşine.

27 Fiul meu! Dacă nu mai vrei să asculţi de învăţătură, te îndepărtezi de îndreptările înţelepciunii.

28 Martorul de nimic îşi râde de dreptate şi gura celor fără de lege împroaşcă răutatea,

29 Toiegele sunt pentru batjocoritori şi bătăile pentru spinarea celor nebuni.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.