×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 17

Înţelepciunea, nebunia, cearta, viclenia şi cuminţenia.

1 Mai bună este o bucată de pâine uscată şi în pace, decât o casă plină de jertfe, dar cu vrajbă.

2 Un slujitor înţelept e mai presus decât un fecior aducător de ocară, acela împarte moştenirea deavalma cu fraţii.

3 Argintul se lămureşte în topitoare şi aurul în cuptor, iar cel ce ispiteşte inimile este Domnul.

4 Numai un făcător de rele ia aminte la buzele viclene şi numai un viclean pleacă urechea la limba cea rea.

5 Cel ce-şi bate joc de sărac defăima pe ziditorul lui, şi cel ce se bucură de o nenorocire nu rămâne nepedepsit.

6 Cununa bătrânilor sunt nepoţii, iar podoaba copiilor sunt părinţii lor.

7 Nebunului nu-i sunt dragi cuvintele din inimă, cu atât mai mult unui boier cuvintele mincinoase.

8 Mituirea este ca un talisman în ochii celui care o dă, căci oriunde se întoarce totul îi merge în plin.

9 Cel care ţine la prietenie tăinueşte păcatul, iar cel care îl scoate la iveală depărtează de la sine pe prietenul său.

10 Cearta înrâureşte mai adânc pe omul înţelept, decât o sută de lovituri pe omul nebun.

11 Omul rău aţâţă răzvrătirea, pentru aceasta un sol aprig va fi trimis împotriva lui.

12 Mai degrabă să dai ochii cu o ursoaică lipsită de puii ei, decât cu un nebun când îl apucă nebunia!

13 Cel ce răsplăteşte cu rău pentru bine, nu vede depărtându-se nenorocirea din casa lui.

14 Cearta porneşte cu aruncarea de cuvinte, dar înainte ca să se aprindă cearta dă-te laoparte.

15 Cel care achită pe vinovat şi cel care osândeşte pe cel drept, amândoi sunt grozăvie înaintea Domnului.

16 Ce folos aduc banii în mâna celui nebun? Să cumpere înţelepciune? Dar la asta nu se pricepe!

17 Prietenul adevărat este plin de iubire în orişice vreme, iar în nenorocire el este ca un frate.

18 Om nepriceput este cel care dă mâna şi se pune chezaş pentru aproapele lui.

19 Cine iubeşte păcatul iubeşte cearta şi cel ce deschide în lături uşa gurii sale caută prăbuşirea.

20 Omul cu inimă vicleană nu află fericirea şi cel cu limbă şireată dă peste necaz.

21 Cel ce naşte un nebun are mare mâhnire, căci părintele nu are bucurie de un fecior sărit din minte.

22 Inima veselă înrâureşte în bine trupul, iar duhul posomorit usucă oasele.

23 Nelegiuitul primeşte mită pe ascuns, ca să înfrângă căile dreptăţii.

24 Omul priceput are înaintea ochilor lui înţelepciunea, iar ochii celui nebun se uită la capătul pământului.

25 Feciorul nebun este necaz pentru tatăl său şi amărăciune pentru maica lui care l-a născut.

26 Rău este să pui la gloabă pe omul nevinovat, iar să loveşti pe cei nevinovaţi este cu totul ciudat.

27 Cel ce-şi stăpâneşte vorba este om cuminte, şi cel ce-şi ţine cumpătul este om priceput.

28 Chiar şi nebunul când tace trece drept înţelept şi când închide gura ca un om cuminte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.