×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 16

Domnul este cel care rândueşte viaţa omului. Împăraţii: datoriile lor. Înţelepciunea şi înfrânarea.

1 Omul poate să chibzuiască în inima lui, însă răspunsul pe care îl dă limba vine de la Domnul.

2 Toate căile omului sunt neprihănite în ochii lui, însă Domnul este cel ce ispiteşte inimile.

3 Descopere Domnului ţelurile tale şi atunci izbutesc planurile tale.

4 Pe toate le-a făcut Domnul cu ţelul lor, chiar şi pe cel nelegiuit pentru ziua nenorocirii.

5 Toată inima trufaşă este grozăvie înaintea Domnului; aveţi răbdare, că nu rămâne nepedepsită.

6 Cu adevărată iubire se ispăşeşte păcatul şi cu frica lui Dumnezeu se ocoleşte răul.

7 Când Domnului îi place purtarea omului, îl împacă chiar şi cu duşmanii lui.

8 Mai degrabă puţină avere agonisită cu dreptate, decât agoniseală multă şi cu strâmbătate.

9 Inima omului chibzueşte calea pe care să meargă, însă numai Domnul călăuzeşte paşii lui.

10 Sentinţe divine ies din gura împăratului, de aceea, la darea lor, gura lui nu dă greş.

11 Cântarul şi tereziile sunt lucrul Domnului, toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea lui.

12 Făptuirea fărădelegii este grozăvie pentru împăraţi, fiindcă numai prin dreptate se întăreşte tronul.

13 Buzele grăitoare de lucruri drepte sunt plăcute împăratului, de aceea el iubeşte pe cel ce spune drept.

14 Urgia împăratului este la fel cu vestitorii morţii, dar omul înţelept o domoleşte.

15 Seninătatea feţei împăratului dă viaţă şi harul lui este ca ploaia cea târzie.

16 Agonisirea înţelepciunii este mai bună decât aurul, şi câştigarea priceperii mai de preţ decât argintul.

17 Calea celor drepţi ocoleşte răul, ci numai acela care se uită pe unde merge îşi cruţă viaţa.

18 Înaintea prăbuşirii merge trufia, şi semeţia înaintea căderii.

19 Mai bine să fii smerit cu cei sărmani, decât să împărţi pradă cu cei trufaşi.

20 Cel care ia aminte la poruncile Domnului, află fericirea; fericit este însă omul care nădăjdueşte în Domnul.

21 Omul înţelept este mereu cuminte: dulceaţa cuvintelor de pe buzele lui sporeşte ştiinţa.

22 Înţelepciunea este izvor de viaţă pentru cel care o are, iar dojana pentru cel nebun e nebunia.

23 Inima celui înţelept pune înţelepciune în gura lui şi pe buzele lui sporeşte învăţătura.

24 Cuvintele frumoase sunt un fagure de miere, dulci pentru suflet şi lecuitoare pentru trup.

25 Este câte o cale care i se pare omului dreaptă, iar la capătul ei este prăpastia morţii.

26 Foamea îndeamnă pe lucrător la muncă, fiindcă gura lui îl sileşte.

27 Ticălosul prilejueşte nenorocirea şi pe buzele lui este văpaie.

28 Omul zavistios deslănţueşte cearta şi hulitorul desparte pe prieteni.

29 Omul aprig caută să înşele pe prietenul său şi să-l îndrepte pe o cale rea.

30 Cel care închide din ochi urzeşte viclenii, cine îşi muşcă buzele a şi săvârşit răul.

31 Bătrâneţea este o cunună de cinste, ea se află dacă mergi pe calea dreptăţii.

32 Omul domol la mânie e mai cu vază decât un viteaz, şi cel ce-şi înfrânează duhul este mai preţuit decât cuceritorul unei cetăţi.

33 Sorţii se aruncă în poala hainei, însă hotărîrea toată vine de la Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.