×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 15

Felurite proverbe.

1 Răspunsul blând potoleşte mânia, iar cuvântul aspru aţâţă mânia.

2 Limba celor înţelepţi picură ştiinţă, iar gura celor nebuni izvorăşte nebunie.

3 Ochii Domnului sunt pretutindeni, veghind asupra celor buni şi asupra celor răi.

4 Limba dulce este pom al vieţii, iar limba vicleană răneşte sufletul.

5 Nebunul dispreţueşte mustrarea părintelui său, iar cine ţine seamă de mustrare ajunge înţelept.

6 În casa celui drept este mare belşug, iar câştigul păcătosului este pierzare.

7 Buzele celor înţelepţi împrăştie ştiinţa, iar inima celor nebuni nu face tot aşa.

8 Jertfa celor păcătoşi este grozăvie în ochii Domnului, iar ruga celor drepţi este bunăvrerea lui.

9 Calea celui păcătos este grozăvie în ochii Domnului, însă el iubeşte pe cel ce umblă întru dreptate.

10 Certare aspră îl aşteaptă pe cel ce părăseşte calea vieţii şi cel ce urgiseşte mustrarea piere.

11 Adâncul Şeolului este deschis în faţa Domnului, cu atât mai vârtos inimile oamenilor.

12 Celui dezmetic nu-i place dojana, de acea el nu se ia cu cei înţelepţi.

13 Inima veselă înseninează faţa, iar inima mâhnită descumpăneşte duhul.

14 Inima celui înţelept caută ştiinţa, iar gura celor nebuni se mulţumeşte cu nebunia.

15 Pentru cel sărac toate zilele sunt rele, iar pentru cel cu inima mulţumită viaţa este un veşnic ospăţ.

16 Mai bine puţină bogăţie întru frica lui Dumnezeu, decât multă avere cu chin.

17 Mai mult face o mâncare de verdeţuri şi cu dragoste, decât un bou îngrăşat şi cu ură.

18 Omul mânios iscă cearta, pe când cel domol la mânie potoleşte harţa.

19 Calea celui leneş este ca un gard de spini, iar calea celui silitor este bine îngrijită.

20 Fiul înţelept bucură pe tatăl său, iar fiul nebun dispreţueşte pe maică-sa.

21 Nebunia este o plăcere pentru omul nebun, iar cel înţelept merge pe drumul drept.

22 Fără chibzuire nici un plan nu izbuteşte, însă cu multă chibzuială orişice iese la capăt.

23 Ce fericire când omul e cumpănit la răspuns, şi cât e de bună vorba spusă la locul ei!

24 Înţeleptul merge pe calea vieţii care duce în sus, ca să ocolească drumul Şeolului care duce în jos.

25 Domnul prăbuşeşte casa celor mândri şi pune hotarul văduvei la locul lui.

26 Cugetele rele sunt grozăvie înaintea Domnului, iar cuvintele bune sunt curate în ochii lui.

27 Omul lacom de câştig îşi surpă casa, iar cel ce urăşte mita rămâne cu viaţă.

28 Inima celui drept chibzueşte ce să răspundă, iar gura celor nelegiuiţi revarsă răutăţi.

29 Domnul se depărtează de cei nelegiuiţi şi ascultă rugăciunea celor drepţi.

30 Privirea prietenească înveseleşte inima şi vestea bună înviorează trupul.

31 Cel care ascultă o dojana înrâuritoare îşi are sălaşul printre cei înţelepţi.

32 Cel ce fuge de mustrare îşi urgiseşte sufletul său, iar cel ce ascultă de mustrare dobândeşte înţelepciune.

33 Frica de Dumnezeu este şcoala înţelepciunii, şi smerenia trece înaintea măririi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.