×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

PROVERBELE LUI SOLOMON

Capitolul 13

Felurite dovezi despre înţelepciune.

1 Fiul înţelept ia aminte la mustrarea tatălui său, iar cel dezmetic de nici o mustrare.

2 Omul bun se hrăneşte din roadă dreptăţii, pe când cei vicleni au poftă de silnicie.

3 Cine îşi stăpâneşte gura îşi păstrează viaţa, cel ce deschide prea tare buzele o face spre pieirea lui.

4 Sufletul celui leneş pofteşte zadarnic, ci numai pofta celor silitori se împlineşte.

5 Dreptul urăşte fapta necinstită, iar ticălosul huleşte şi ocărăşte.

6 Dreptatea ocroteşte pe cel ce vieţueşte fără prihană, iar păcatul este pricina prăbuşirii celui păcătos.

7 Unii se dau drept bogaţi, deşi n’au nimic, alţii se fac că sunt săraci cu toate că au multe averi.

8 Orice bogat cu bogăţia îşi răscumpără viaţa, iar săracul n’are nimic la îndemână pentru răscumpărare.

9 Lumina celor drepţi luminează, iar sfeşnicul celor fără de lege se stinge.

10 Numai trufia dă prilej la ceartă, iar cel ce primeşte sfaturi are înţelepciune.

11 Bogăţia adunată în grabă se împuţinează, iar cel ce o adună cu încetul o înmulţeşte.

12 Aşteptarea îndelungată îmbolnăveşte inima; dorinţa împlinită este pom al vieţii.

13 Cel ce dispreţueşte cuvântul lui Dumnezeu este pedepsit, iar cel ce se teme de porunca lui este răsplătit.

14 Învăţătura celui înţelept este izvor de viaţă, ca să ne ferim de cursele morţii.

15 Buna chibzuială rodeşte har, iar calea celor vicleni duce la pieire.

16 Înţeleptul face totul cu chibzuinţă, iar cel nebun îşi dezvălueşte nebunia.

17 Un sol ticălos aduce nenorocire, pe când unul credincios aduce alinare.

18 Cel ce dispreţueşte mustrarea are parte de sărăcie şi de ruşine, iar cel ce primeşte dojana are parte de cinste.

19 Dorinţa împlinită mulţumeşte sufletul, iar ocolirea răului este urîciune pentru cei nebuni.

20 Cel ce se întovărăşeşte cu cei înţelepţi ajunge înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu cei nebuni ajunge stricat.

21 Nenorocirea urmăreşte pe cei păcătoşi, iar fericirea dă peste cei drepţi.

22 Omul bun lasă moştenirea sa nepoţilor săi, pe când averea celor păcătoşi este sortită pentru cei drepţi.

23 Hrană din belşug rodeşte arătura în ţelină pentru cei săraci, însă averea se pierde din pricina nedreptăţii.

24 Cine cruţă toiagul său îşi urăşte feciorul, iar cel ce îl iubeşte îl ceartă la vreme.

25 Dreptul mănâncă până se satură, iar pântecele celor nelegiuiţi rămâne flămând.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.