×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 5

Faraon nu vrea să asculte şi nu primeşte solia lui Moise şi a lui Aaron. El înăspreşte corvezile fiilor lui Israil.

1 După acestea, Moise şi Aaron au venit şi au grăit lui Faraon: «Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israil: «Dă drumul poporului meu ca să mă prăznuiască în pustie.»

2 Dar Faraon a răspuns: «Cine este oare Domnul, ca să ascult de porunca lui şi să slobozesc pe Israil? Nu cunosc pe Domnul şi nici pe Israil nu-l voi lăsa să plece.»

3 Zis-au ei către Faraon: «Dumnezeul Evreilor ne-a întâmpinat pe noi! Lasă-ne, te rugăm, să mergem în pustie cale de trei zile şi să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru, ca să nu trimită asupra noastră ciumă sau sabie!»

4 Atunci împăratul Egiptului le-a spus: «Pentru ce voi, Moise şi Aaron, stingheriţi pe popor de la lucrul său? Căutaţi-vă de treabă!»

5 Şi a mai zis Faraon: «Iată, poporul s’a înmulţit acum în ţară şi voi îl opriţi de la corvezile lui.»

6 Atunci Faraon a poruncit, chiar în ziua aceea, ispravnicilor poporului şi vătafilor lui şi le-a zis:

7 «Să nu mai daţi poporului paie, pentru facerea cărămizilor, ca mai dăunăzi, ci să se ducă ei să-şi adune.

8 Totuşi numărul cărămizilor pe care le făceau ei până acum să-l ţineţi acelaşi şi să nu li-l micşoraţi, pentru că sunt leneşi; de aceea strigă şi zic: «Să mergem şi să aducem jertfe Dumnezeului nostru!»

9 Să apese din greu munca pe aceşti oameni, ca să se trudească cu ea şi să nu se mai ia după vorbe goale!»

10 Atunci ispravnicii poporului şi vătafii lui au ieşit şi au zis norodului: «Aşa porunceşte Faraon: Paie nu vă mai dau!

11 Voi singuri duceţi-vă şi luaţi-vă paie de unde veţi găsi, dar nimic să nu scadă din munca voastră!»

12 Atunci s’a risipit poporul în tot Egiptul, ca să adune trestie în loc de paie.

13 Iar ispravnicii îi zoreau zicând: «Împliniţi lucrul vostru zi cu zi, ca şi atunci când erau paie».

14 Ci vătafii fiilor lui Israil, pe care îi pusese peste ei ispravnicii lui Faraon, erau bătuţi şi dojeniţi: «Pentru ce n’aţi împlinit sarcina voastră, nici ieri, nici astăzi, făcând atâtea cărămizi ca mai nainte?»

15 Atunci ispravnicii fiilor lui Israil veniră şi strigară înaintea lui Faraon, zicând: «De ce te porţi aşa cu robii tăi?

16 Paie nu mai dau deloc robilor tăi şi totuşi ne poruncesc: «Faceţi cărămizi!» Şi iată că robii tai sunt bătuţi, dar vina este a oamenilor tăi.»

17 Faraon însă le-a răspuns: «Leneşi sunteţi, leneşi! De aceea spuneţi: «Să mergem şi să aducem jertfe Domnului!»

18 Şi acum plecaţi la muncă! Paie să nu vi se mai dea; totuşi să faceţi tot atâtea cărămizi!»

19 Şi vătafii fiilor lui Israil se văzură la grea strâmtoare, fiindcă li se poruncea: «Să nu micşoraţi numărul cărămizilor rânduite zi cu zi!»

20 Şi ieşind de la Faraon ei s’au întâlnit cu Moise şi cu Aaron, care stăteau în drumul lor.

21 Atunci au zis către ei: «Dumnezeu să vă vadă şi să vă judece, pe voi care ne-aţi făcut urîţi înaintea lui Faraon şi a dregătorilor lui şi le-aţi dat sabie în mână, ca să ne ucidă,»

22 Atunci Moise s’a întors la Domnul şi a zis: «Doamne, pentru ce aduci năpastă peste poporul acesta şi de ce m’ai trimis pe mine?

23 Căci de când am intrat la Faraon, ca să-i vorbesc în numele tău, el asupreşte şi mai rău acest popor şi de mântuit poporul tău, tu nu l-ai mântuit!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.