×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 40

Înălţarea cortului. Sfinţirea lui. Aşezarea lăuntrică a odoarelor şi a lucrurilor.

1 Apoi Domnul a vorbit cu Moise şi a zis:

2 «În ziua întâia a lunii întâia să înalţi locaşul cortului descoperirii.

3 Şi să pui într’însul chivotul legii, şi dinaintea chivotului să atârni perdeaua;

4 Apoi să aduci masa şi să orândueşti pe ea lucrurile care stau pe ea; după aceea să aduci candelabrul şi să pui candelele într’însul.

5 Şi jertfelnicul de aur pentru tămâiere să-l aşezi înaintea chivotului legii şi să atârni perdeaua la uşa locaşului,

6 Şi să aşezi jertfelnicul arderilor de tot în faţa uşii cortului descoperirii,

7 Iar baia de spălat s’o pui între cortul descoperirii şi jertfelnic, şi s’o umpli cu apă.

8 După aceea să împrejmueşti curtea de jur-împrejur şi să pui perdeaua la poarta curţii.

9 Apoi să iei mirul ungerii şi să mirueşti locaşul şi toate câte sunt în el şi astfel să-l sfinţeşti pe el şi toate lucrurile lui, ca sfânt să fie.

10 Să mirueşti apoi jertfelnicul arderilor de tot şi toate sculele lui şi astfel să sfinţeşti jertfelnicul, ca jertfelnicul prea sfânt să fie.

11 Să mai mirueşti baia de spălat şi temelia ei şi s’o sfinţeşti şi pe ea.

12 Pe urmă să-l aduci aproape pe Aaron şi pe fiii lui la intrarea cortului descoperirii şi să-i îmbăiezi,

13 Şi să-l îmbraci pe Aaron cu sfintele odăjdii şi să-l mirueşti şi să-l sfinţeşti, ca să-mi fie mie preot.

14 Şi să aduci după aceea pe fiii lui şi să-i îmbraci cu tunici,

15 Şi să-i mirueşti precum ai miruit pe tatăl lor, ca să fie preoţi ai mei, şi această miruire a lor să le dea vrednicia preoţească în vecii vecilor şi în neam de neam!»

16 Deci Moise a săvârşit toate precum i-a fost poruncit Domnul, întocmai aşa le-a săvârşit.

17 Şi în ziua întâia a lunii întâia din anul al doilea, locaşul sfânt a fost pus pe picioare.

18 Moise a aşezat sfântul locaş şi i-a pus tălpile, i-a aşezat scândurile, i-a petrecut manelele şi i-a înfipt stâlpii.

19 A întins apoi cortul deasupra locaşului, punând acoperămintele cortului, cum poruncise lui Moise Domnul.

20 A luat şi a pus legea în chivot, a petrecut pârghiile prin verigile chivotului şi a pus capacul deasupra chivotului.

21 A băgat chivotul în locaş şi a atârnat perdeaua care a acoperit chivotul legii, precum îi poruncise lui Moise Domnul.

22 După aceea a pus masa în cortul descoperirii, în laturea dinspre miazănoapte a locaşului, dincoace de perdea;

23 Iar pe ea a aşezat în rând, pâinile punerii înaintea Domnului, aşa cum poruncise lui Moise Domnul.

24 A mai pus în cortul descoperirii candelabrul şi anume în faţa mesei, în laturea locaşului cea dinspre miază-zi.

25 A aşezat apoi candelele înaintea Domnului, precum poruncise lui Moise Domnul.

26 A aşezat apoi jertfelnicul de aur în cortul descoperirii în faţa perdelei,

27 Şi a aprins pe el tămâie bine mirositoare, aşa precum poruncise lui Moise Domnul

28 A atârnat perdeaua la intrarea locaşului,

29 Iar jertfelnicul arderilor de tot l-a aşezat la uşa locaşului cortului descoperirii şi a adus pe el arderi de tot şi prinoase, aşa precum poruncise lui Moise Domnul.

30 A aşezat baia de spălat între cortul descoperirii şi jertfelnic şi a turnat în ea apă pentru spălat,

31 Căci din ea îşi spălau Moise şi Aaron şi fiii lui mâinile şi picioarele,

32 Când intrau ei în cortul descoperirii şi când se apropiau de jertfelnic; se spălau aşa precum poruncise lui Moise Domnul.

33 La urmă, el a ridicat împrejurul locaşului şi împrejurul jertfelnicului împrejmuirea curţii şi a atârnat perdeaua la poarta ei. Astfel a sfârşit Moise toată lucrarea.

34 Atunci norul a acoperit cortul descoperirii şi slava Domnului a umplut locaşul,

35 Aşa încât Moise nu putea să intre în cortul descoperirii, căci norul odihnea peste el şi slava Domnului umplea sfântul locaş.

36 Iar când norul se ridica deasupra locaşului, fiii lui Israil porneau din loc şi aşa au făcut în toată călătoria lor.

37 Iar dacă norul nu se ridica, nici ei nu porneau, aşteptând până în ziua când se ridica norul.

38 Căci norul Domnului stătea ziua deasupra sfântului locaş, iar noaptea lumina în el foc, înaintea ochilor întregii case a lui Israil, în tot timpul cât a călătorit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.