×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 39

Sfintele odăjdii.

1 Iar din porfiră violetă stacojie şi vişinie, au făcut odăjdii ţesute măiastru, pentru slujit în sfântul locaş, şi odăjdii sfinte pentru Aaron, aşa precum poruncise lui Moise Domnul.

2 Au făcut efodul din fire de aur, din porfiră violetă, stacojie şi vişinie şi din vison.

3 Au bătut aurul în foi subţiri şi le-au tăiat în fire, ca să le ţeasă printre firele de porfiră violetă, stacojie şi vişinie şi printre firele de vison, într’o iscusită ţesătură.

4 Au făcut efodului umerare legate de el şi anume legate de cele două capete de sus ale lui,

5 Iar brâul efodului care vine deasupra lui ieşea din el şi era lucrat la fel, din fire de aur, din porfiră violetă, stacojie şi vişinie şi din vison, aşa cum poruncise Domnul lui Moise.

6 Au pregătit apoi cele două pietre de onix, prinse în ferecături de aur şi săpate, cu săpătură ca de pecetie, după numele fiilor lui Israil.

7 Şi au înscăunat aceste pietre pe umerarele efodului, întru pomenirea fiilor lui Israil, aşa precum poruncise lui Moise Domnul.

8 Au făcut apoi hoşenul, din ţesătură cu alesături, lucrat ca şi efodul, adică din fire de aur şi din porfiră violetă, stacojie şi vişinie şi din vison.

9 Hoşenul era pătrat şi l-au îndoit în două şi, aşa îndoit cum era, lungimea lui era de o palmă şi lăţimea lui tot de o palmă.

10 Şi l-au înstelat cu patru rânduri de pietre scumpe, un rând: un rubin, un topaz şi un smaragd; acesta era primul rând.

11 Al doilea rând: un carbuncul, un safir şi un diamant.

12 Al treilea rând: un opal, o agată şi un ametist.

13 Şi al patrulea rând: un beril, un onix şi un jaspis. Aceste pietre erau ferecate în ferecături de aur, puse în rosturile lor.

14 Şi aceste pietre, cu numele fiilor lui Israil, erau douăsprezece după numele lor şi săpate ca o scriptură de pecetie, fiecare cu numele ei, după cele douăsprezece seminţii.

15 După aceea au făcut hoşenului lănţujele împletite ca sfoara, împletitură aleasă, din aur curat.

16 Au mai făcut două sponci şi două verigi de aur şi au cusut cele două verigi la cele două colţuri ale hoşenului.

17 După aceea au prins cele două lănţujele împletite de aur de cele două verigi din colţurile de sus ale hoşenului,

18 Iar celelalte două capete ale lănţujelelor împletite le-au agăţat de cele două sponci, legându-le astfel de partea dinainte a umerarelor efodului.

19 Au făcut apoi încă două verigi de aur, pe care le-au prins la cele două colţuri de jos ale hoşenului, pe marginea de dinlăuntru întoarsă spre efod,

20 Apoi iarăşi două verigi de aur pe care le-au prins de cele două umerare ale efodului, dedesubt şi în partea dinainte, chiar la locul lor de legătură, deasupra brâului efodului.

21 Iar hoşenul cu verigile lui l-au legat cu un şnur de porfiră violetă de verigile efodului, ca să stea ţapăn pe brâul efodului şi ca hoşenul să nu se mişte de pe efod, aşa cum poruncise lui Moise Domnul.

22 Au făcut şi mantia de sub efod, ţesută din porfiră violetă.

23 Mantia avea la mijloc o gură asemenea cu gura unei platoşe şi de jur-împrejurul gurii o tivitură tare, ca mantia să nu se sfâşie.

24 Mantiei i-au pus pe poale canafi de porfiră violetă, stacojie şi vişinie şi de vison.

25 Au mai făcut şi clopoţei de aur curat şi au pus clopoţeii printre canafi, pe poalele mantiei de jur-împrejur:

26 Un clopoţel şi un canaf, un clopoţel şi un canaf, pe poalele mantiei de jur-împrejur, pentru slujba preoţească, aşa precum îi poruncise lui Moise Domnul.

27 Au făcut şi tunici de vison, ţesute cu alesături, pentru Aaron şi fiii săi.

28 Şi mitră de vison şi frumoase scufii, tot de in subţire şi pantaloni de vison.

29 Apoi brâu de vison şi de porfiră violetă, stacojie şi vişinie, ţesut cu alesături, precum poruncise lui Moise Domnul.

30 După aceea au făcut o tăbliţă, ca diademă sfântă, de aur curat şi au scris pe ea, ca o scriptură pe pecetie: «Sfinţit Domnului».

31 Şi au prins de tăbliţă un şnur de porfiră violetă, ca s’o lege peste mitră, aşa precum poruncise lui Moise Domnul.

32 Aşa s’a sfârşit toată lucrarea la sfântul locaş al cortului descoperirii, iar fiii lui Israil făcură toate întocmai cum poruncise lui Moise Domnul.

33 După acestea, au adus la Moise sfântul locaş: cortul şi toate uneltele lui, cârligele lui şi scândurile lui, pârghiile lui, stâlpii lui şi tălpile lui;

34 Acoperământul de piei de berbec vopsite roşu, acoperământul de piei de viţel de mare şi perdeaua din mijloc;

35 Chivotul legii şi pârghiile lui şi capacul cu heruvimii;

36 Masa şi toate lucrurile de pe ea şi pâinile punerii înainte;

37 Candelabrul cel de aur curat, cu candelele lui, candelele puse la rând şi toate cele ce mai erau de trebuinţă, precum şi untdelemnul cel de ars;

38 Jertfelnicul cel de aur, mirul pentru ungere, mirezmele pentru tămâiere şi perdeaua de la uşa cortului;

39 Jertfelnicul de aramă cu gratia lui de aramă, pârghiile lui şi toate cele trebuitoare pentru el, baia şi temelia ei;

40 Perdelele curţii, stâlpii ei şi tălpile lor, perdeaua de la poarta curţii, frânghiile, ţăruşii şi toate sculele trebuitoare pentru slujba din locaşul cortului descoperirii.

41 Veşmintele scumpe pentru slujba preoţească în sfântul locaş, odăjdiile lui Aaron arhiereul şi veşmintele fiilor lui, pentru slujba preoţească.

42 Tot ceea ce poruncise lui Moise Domnul, aşa au îndeplinit fiii lui Israil, făcând toată lucrarea.

43 După acestea, a privit Moise toate cele lucrate şi iată ei le făcuseră aşa cum poruncise Domnul, întocmai aşa le făcuseră. Atunci Moise i-a binecuvântat pe ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.