×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 38

Jertfelnicul arderilor de tot. Curtea cortului. Cum s’au întrebuinţat prinoasele aduse de popor.

1 După aceea, a făcut jertfelnicul arderilor de tot din lemn de salcâm; lungimea lui era de cinci coţi, şi lăţimea lui de cinci coţi, era în patru colţuri şi înălţimea lui era de trei coţi.

2 Şi i-a făcut coarne la cele patru colţuri ale lui şi aceste coarne erau din el; apoi l-a îmbrăcat cu aramă.

3 Şi a făcut şi toată văsăria jertfelnicului, oalele, lopăţelele, lighenele, furculiţele şi tigăile pentru cărbuni, toate uneltele lui le-a făcut de aramă.

4 A mai făcut pentru jertfelnic o gratie, ca o reţea de aramă, care îmbrăca partea lui de jos până la mijloc.

5 A turnat apoi patru verigi de aramă pentru cele patru colţuri ale gratiei de aramă ca să petreacă pârghiile prin ele,

6 Şi pârghiile le-a făcut din lemn de salcâm şi le-a îmbrăcat cu aramă.

7 Şi petrecea pârghiile prin verigile de pe laturile jertfelnicului şi-l ducea aşa cu ele. Jertfelnicul l-a făcut de scânduri, iar pe dinăuntru era gol.

8 După aceea a făcut spălătorul de aramă şi temelia lui tot din aramă şi anume din oglinzile femeilor slujitoare, care făceau slujbă la uşa cortului descoperirii.

9 Apoi a făcut curtea; în partea dinspre miază-zi, curtea avea perdele de vison în lungime de o sută de coţi.

10 Perdelele se agăţau de douăzeci de stâlpi cu douăzeci de tălpi de aramă ale lor; iar cârligele lor şi vergelele lor erau de argint.

11 La fel, în partea de miază-noapte, a făcut perdele lungi de o sută de coţi agăţate pe douăzeci de stâlpi cu douăzeci de tălpi de aramă, având cârligele şi vergelele lor de argint.

12 În partea dinspre asfinţit, a făcut perdele lungi de cincizeci de coţi, agăţate pe zece stâlpi cu zece tălpi de aramă, având cârligele şi vergelele lor de argint.

13 În partea dinainte, dinspre răsărit, a făcut perdele lungi de cincizeci de coţi.

14 Perdelele dintr’o lăture erau de cincisprezece coţi, cu trei stâlpi şi cu trei tălpi de aramă.

15 Tot aşa de cealaltă lăture; aşa dar de amândouă laturile, erau agăţate perdele lungi de cincisprezece coţi, pe trei stâlpi şi cu tălpile lor.

16 Toate perdelele curţii, de jur-împrejur, erau de vison.

17 Tălpile stâlpilor erau de aramă şi cârligele şi vergelele lor erau de argint şi capetele lor erau îmbrăcate cu argint şi toţi stâlpii curţii de argint.

18 Iar perdeaua de la poarta curţii era ţesută cu alesături din porfiră violetă, stacojie şi vişinie şi din vison, lungimea ei era de douăzeci de coţi şi înălţimea ei, adică lăţimea ei era de cinci coţi, după măsura perdelelor curţii.

19 Şi stâlpii lor cei patru şi cu cele patru tălpi ale lor erau de aramă, iar cârligele lor erau de argint şi tot de argint era îmbrăcătura capetelor şi vergelele stâlpilor.

20 Şi toţi ţăruşii sfântului locaş şi ai curţii, de jur-împrejur, erau de argint.

21 Acesta este izvodul lucrurilor sfântului locaş, locaşul descoperirii înjghebat după porunca lui Moise, prin osârdia leviţilor şi cu îndrumarea lui Itamar, fiul lui Aaron, arhiereul.

22 Iar Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda, a săvârşit toate câte poruncise lui Moise Domnul.

23 Cu ajutorul lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan, ca săpător în pietre scumpe, meşter în gherghef şi ţesător de flori în porfiră violetă, stacojie şi vişinie şi în vison.

24 Tot aurul întrebuinţat pentru lucrări, pentru toate cele făcute sfântului locaş, a fost aur dăruit şi anume douăzeci şi nouă de talanţi şi şapte sute treizeci de sicli, după siclul sfânt.

25 Iar argintul dăruit de cei număraţi ai obştiei a fost o sută de talanţi şi o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de sicli, după siclul sfânt.

26 Câte o beca de cap de om, adică o jumătate de siclu, după siclul sfânt, a fost birnic fiecare cap care a trecut prin numărătoare, de la douăzeci de ani în sus, şi ei au fost şase sute trei mii şi cinci sute cincizeci de oameni.

27 Şi acei o sută de talanţi de argint s’au întrebuinţat la turnarea tălpilor cortului şi a tălpilor perdelei, o sută de tălpi dintr’o sută de talanţi, câte un talant de talpă.

28 Iar din cei o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de sicli au făcut cârligele stâlpilor, au îmbrăcat capitelurile lor şi au făcut vergelele stâlpilor.

29 Arama adusă în dar a fost şaptezeci de talanţi şi două mii patru sute de sicli

30 Şi din ea au făcut tălpile stâlpilor de la poarta cortului descoperirii şi jertfelnicul de aramă cu gratia lui de aramă şi toate uneltele jertfelnicului.

31 Asemenea şi tălpile stâlpilor din jurul curţii şi tălpile stâlpilor de la intrarea curţii şi toţi ţăruşii sfântului locaş şi toţi ţăruşii curţii, de jur-împrejur.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.