×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 37

Cortul descoperirii, masa pâinilor punerii înainte, candelabrul şi jertfelnicul tămâierii.

1 După aceea, Beţaleel a făcut chivotul din lemn de salcâm; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate, lăţimea lui de un cot şi jumătate şi înălţimea lui iarăşi de un cot şi jumătate.

2 Şi l-a îmbrăcat cu aur curat pe dinăuntru şi pe dinafară şi l-a încins cu o cunună de aur de jur-împrejur.

3 Şi i-a turnat patru verigi de aur şi i le-a pus la cele patru picioruşe: două verigi pe o parte şi două verigi pe cealaltă parte.

4 A făcut apoi pârghii de lemn de salcâm şi le-a îmbrăcat cu aur.

5 Şi a petrecut pârghiile prin verigile de pe laturile chivotului, ca să ducă chivotul cu ele.

6 A făcut apoi capacul chivotului, din aur curat, cu o lungime de doi coţi şi jumătate şi cu o lăţime de un cot şi jumătate.

7 A făcut apoi doi heruvimi de aur, lucraţi din ciocan şi răsărind din cele două capete ale capacului,

8 Un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt, aşa încât, la cele două capete, heruvimii să facă una cu capacul.

9 Iar heruvimii aveau aripile ridicate în sus, acoperind cu aripile capacul chivotului şi stând unul în faţa celuilalt, dar cu feţele înspre capac.

10 A făcut, pe urmă, masa din lemn de salcâm; lungimea ei era de doi coţi şi lăţimea ei de un cot şi înălţimea de un cot şi jumătate,

11 Şi a îmbrăcat-o cu aur curat şi i-a pus de jur-împrejur o cunună de aur.

12 I-a făcut după aceea, împrejur, un pervaz lat de o palmă, iar pe pervaz a împletit o cunună de aur.

13 A turnat, pentru masă, patru verigi de aur şi a prins verigile la cele patru colţuri, deasupra celor patru picioare ale mesei.

14 Şi verigile veneau prinse strâns de pervaz, ca să apuce pârghiile, pentru dusul mesei.

15 Şi pârghiile de dus masa le-a făcut din lemn de salcâm şi le-a îmbrăcat cu aur.

16 A făcut apoi şi lucrurile trebuincioase mesei: talgerele, cupele si năstrapele şi ibricele pentru turnat, toate din aur curat.

17 După aceea, a făcut candelabrul din aur curat; din aur cecănit, cu piciorul lui şi cu fusul lui, iar cupele lui, cu caliciurile şi cu florile lui, făceau trup cu el.

18 Şi din laturile lui ieşeau şase braţe: trei braţe ale candelabrului dintr’o lăture a lui şi trei braţe ale candelabrului din cealaltă lăture a lui.

19 La un braţ erau trei cupe în chip de floare de migdal, cu caliciurile şi cu florile lor, şi la alt braţ iar trei cupe în chip de floare de migdal, cu caliciurile şi cu florile lor; aşa era la câte şase braţele care ieşeau din candelabru.

20 Pe fusul candelabrului erau patru cupe în chip de floare de migdal, cu caliciurile şi cu florile lor.

21 Venea un caliciu sub întâile două braţe ale lui, alt caliciu sub celelalte două braţe ale lui şi alt caliciu sub cele din urmă două braţe ale lui; aşa era la câte şase braţele care ieşeau din el.

22 Caliciurile lui şi braţele lui creşteau din el şi el întreg era dintr’o bucată lucrat din aur curat şi cecănit.

23 Şi i-a făcut şi candelele, şapte la număr, cu mucările lor şi cu tăviţele lor pentru scrum, din aur curat.

24 Un talant de aur curat a băgat în candelabru şi în toate câte mai trebuesc la el.

25 A făcut, după acestea, jertfelnicul tămâierii, din lemn de salcâm; lungimea lui era de un cot şi lăţimea lui de un cot, adică era pătrat, iar înălţimea lui era de doi coţi şi coarnele lui erau una cu el.

26 Şi le-a îmbrăcat cu aur curat, partea de deasupra şi pereţii lui de jur-împrejur, cum şi coarnele lui, şi l-a încins cu o ghirlandă de aur;

27 I-a mai făcut şi două verigi de aur, dedesubtul ghirlandei, la cei doi pereţi, de cele două părţi ale lui, verigi de petrecut pârghiile, ca să-l poată duce.

28 Şi pârghiile le-a făcut din lemn de salcâm şi le-a îmbrăcat cu aur.

29 A făcut mirul ungerii sfinte şi tămâia curată cea cu bun miros, după meşteşugul spiţerului de mirodenii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.