×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 35

Sâmbăta. Darurile aduse pentru Cortul descoperirii. Beţaleel şi Oholiab, meşteri iscusiţi, chemaţi la lucrul cortului.

1 După acestea Moise a strâns toată obştia fiilor lui Israil şi le-a zis: «Iată ceea ce a poruncit Dumnezeu să faceţi:

2 Şase zile să lucraţi, iar ziua a şaptea să o sfinţiţi, că este Sâmbăta, zi de odihnă întru cinstea Domnului. Oricine va lucra ceva în ea, să fie dat morţii.

3 Să n’aprindeţi foc în ziua Sâmbetei, nicăieri în locuinţele voastre!»

4 Iarăşi a grăit Moise către toată obştia fiilor lui Israil şi a spus: «Iată ceea ce a poruncit Domnul şi ce a zis.

5 Aduceţi din averile voastre prinos Domnului, fiecare cât îl va lăsa inima să aducă prinos Domnului, fie aur, fie argint, fie aramă,

6 Porfiră violetă, stacojie şi vişinie, vison şi păr de capră,

7 Şi piei de berbec vopsite cu roşu şi piei de viţel de mare şi lemn de salcâm,

8 Şi untdelemn pentru candelabru şi mirezme pentru mir şi pentru pregătit tămâia cea bine mirositoare,

9 Şi pietre de onix şi alte pietre scumpe de pus la efod şi la hoşen.

10 Iar toţi cei iscusiţi dintre voi să vina şi să pregătească toate câte a poruncit Domnul,

11 Adică locaşul sfânt, cortul lui şi acoperământul lui, verigile lui şi scândurile lui, pârghiile, stâlpii şi tălpile lui;

12 Chivotul legii şi pârghiile lui, capacul cu heruvimi şi perdeaua de dinaintea chivotului;

13 Masa cu pârghiile ei şi cu toate lucrurile ei şi pâinile punerii înainte;

14 Şi candelabrul pentru luminat şi uneltele lui şi candelele lui, şi untdelemnul de ars în candele;

15 Şi jertfelnicul tămâierii şi pârghiile lui şi untdelemnul ungerii şi tămâia bine mirositoare şi perdeaua de la intrare pentru uşa locaşului.

16 Apoi jertfelnicul arderilor de tot şi gratia de aramă care-l înconjoară, şi pârghiile lui şi toate uneltele lui, baia de spălat şi temelia ei;

17 Perdelele curţii cu stâlpii şi tălpile lor şi perdeaua de la poarta curţii;

18 Ţăruşii cortului sfânt şi ţăruşii curţii şi frânghiile lor;

19 Odăjdiile scumpe, pentru slujba din locaşul sfânt, şi veşmintele sfinte pentru Aaron, arhiereul, şi veşmintele fiilor săi, pentru slujba preoţească!»

20 După aceea toată obştia fiilor lui Israil s’a dat la o parte de dinaintea lui Moise.

21 Şi a venit fiecare pe care-l îndemna inima şi fiecare pe care-l îmbia cugetul, aducând daruri Domnului, pentru clădirea cortului descoperirii şi pentru orânduirea tuturor slujbelor lui ca şi pentru facerea sfintelor veşminte.

22 Şi au venit bărbaţi ca şi femei, toţi pe care îi lăsa inima, şi aduceau agrafe cercei, inele, sălbi şi tot felul de lucruri de aur; fiecare care voia să afierosească un dar de aur Domnului, îl aducea.

23 Şi toţi la care se găsea porfiră violetă, stacojie şi vişinie, ori vison, ori păr de capră, ori piei de berbec vopsite roşu, ori piei de viţel de mare, le aduceau.

24 Toţi cei ce voiau să aducă în dar argint sau aramă, aduceau darul lor Domnului; şi toţi la care se afla lemn de salcâm pentru făcut vre-unul din lucrurile de trebuinţă, îl aduceau.

25 Şi toate femeile meştere torceau cu mâinile lor şi aduceau ceea ce ţesuseră: porfiră violetă, stacojie şi vişinie şi trâmbe de vison.

26 Şi iarăşi toate femeile care se simţeau împinse de îndemânarea lor au ţesut părul de capră.

27 Iar căpeteniile au adus pietrele de onix şi alte pietre scumpe de pus la efod şi la hoşen,

28 Asemenea şi mirezme şi untdelemn pentru candelabru, mir de ungere şi tămâie bine mirositoare.

29 Astfel toţi bărbaţii şi femeile din fiii lui Israil, pe care i-a îndemnat inima să dea câte ceva pentru săvârşirea celor ce Domnul poruncise să se facă prin mâna lui Moise, au adus daruri de bună voie Domnului.

30 Pe urmă, Moise a grăit către fiii lui Israil: «Vedeţi, Domnul a chemat anume pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur din seminţia lui Iuda,

31 Şi l-a umplut pe el cu Duhul lui Dumnezeu, dându-i înţelepciune şi isteţime şi ştiinţă, pentru tot felul de lucrări,

32 Ca să născocească izvoade şi să le lucreze în aur şi în argint şi în aramă,

33 Şi să şlefuiască pietrele scumpe pentru încrustat; ca să sape în lemn şi să înfiripeze tot felul de lucruri iscusit lucrate.

34 Şi a mai pus în inima lui şi darul de a învăţa pe alţii, atât lui cât şi lui Oholiab, fiul lui Ahisamac din seminţia lui Dan.

35 Umplutu-i-a pe ei cu măiastră iscusinţă ca să săvârşească toate lucrările, ale şlefuitorului, ale ţesătorului în gherghef, ale izvoditorului de alesături pe porfiră violetă, stacojie şi vişinie şi pe vison, ca şi ale ţesătorului de rând, ca unii ce sunt meşteri să săvârşească orice fel de lucru şi să întruchipeze iscusite zămisliri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.