×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 33

Mânia Domnului împotriva poporului. Domnul se arată lui Moise.

1 După acestea, Domnul a zis lui Moise: «Haide, porneşte de aici, tu şi poporul pe care l-ai scos din ţara Egiptului, spre pământul pe care l-am făgăduit cu jurământ lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob, când le-am spus: «Îl voi dărui seminţiei tale.»

2 Şi eu voi trimite înger înaintea ta şi voi alunga pe Canaaniţi, pe Amoriţi şi pe Hetiţi şi pe Pereziţi şi pe Heviţi şi pe Iebusiţi.

3 Şi te voi aduce în ţara unde curge lapte şi miere; dar eu nu voi mai merge în mijlocul vostru, ca să nu vă nimicesc pe cale, pentru că voi sunteţi un popor taie la cerbice!»

4 Şi auzind poporul acest cuvânt cumplit, s’a umplut de jale şi nimeni n’a mai pus pe sine podoabele ce avea.

5 Căci Domnul zisese lui Moise: «Spune fiilor lui Israil: «Voi sunteţi un popor tare la cerbice; o singură clipă, dacă aş mai veni în mijlocul vostru, v’aş prăpădi. Şi acum, aruncaţi de pe voi podoabele voastre şi voi vedea ce am de făcut cu voi!»

6 Deci fiii lui Israil au aruncat podoabele de pe ei când au plecat de la Muntele Horebului.

7 Şi Moise a luat cortul şi şi l-a întins afară din tabără, departe de tabără şi i-a zis «Cortul descoperirii», şi oricine voia să afle poruncile Domnului se ducea la cortul descoperirii, care era afară din tabără.

8 Iar când Moise ieşea să se ducă la cort, tot norodul se scula în picioare şi stătea fiecare la uşa cortului său şi se uita după Moise, până când intra în cortul descoperirii.

9 Şi după ce Moise intra în cort, stâlpul de nour se pogora şi stătea la uşa cortului; iar în vremea aceasta, Domnul vorbea cu Moise.

10 Şi tot poporul ţinea ochii la stâlpul de nour care stătea la uşa cortului, apoi tot poporul se scula în picioare şi se închina până la pământ, fiecare la uşa cortului său.

11 Şi Domnul vorbea cu Moise faţă către faţă, precum vorbeşte un om cu prietenul său. Şi pe urmă Moise se întorcea în tabără. Dar Iosua cel tânăr, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, nu se depărta de cort.

12 După aceasta Moise a zis către Domnul: «Iată, tu mi-ai poruncit mie: «Du pe poporul acesta!» Însă tu nu mi-ai descoperit pe acela, pe care l-ai hărăzit să mă însoţească. Şi iarăşi tu ai mai zis: «Te ştiu bine şi ai aflat har în ochii mei!»

13 Şi acum, dacă am aflat har în ochii tăi, descopere-mi ţelurile tale ca să te pricep şi ca să aflu har înaintea ta; şi ia aminte că această gloată este norodul tău!»

14 Atunci Domnul i-a răspuns: «Ochiul meu te va însoţi şi te voi călăuzi la ţinta ta!»

15 Ci Moise a grăit: «Dacă ochiul tău nu ne călăuzeşte, nu ne mai porni de aici.

16 Căci după ce oare se va cunoaşte că am aflat har în ochii tăi, eu şi poporul tău, dacă nu după aceasta, că tu ne vei însoţi pe noi, şi numai aşa ne vom osebi, eu şi poporul tău, dintre popoarele de pe faţa pământului!»

17 Atunci Domnul i-a răspuns lui Moise: «Şi lucrul acesta pe care mi-l ceri, ţi-l voi face, căci tu ai aflat har în ochii mei şi te cunosc prea bine!»

18 Dar Moise l-a rugat: «Atunci te rog arată-mi slava ta!»

19 Domnul l-a întâmpinat cu vorba: «Desfăşura-voi măreţia mea în faţa ta şi voi striga numele Domnului înaintea ta, căci sunt îndurător cu cine vreau să fiu îndurător şi miluesc pe cel pe care vreau să-l miluesc.»

20 Apoi a zis Domnul: «Tu nu poţi să vezi faţa mea, căci nu se poate om care să mă vază şi să rămână viu.»

21 Şi a mai zis Domnul: «Iată aici un loc, în preajma mea. Tu să stai între stânci,

22 Şi când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura unei stânci şi voi pune mâna mea în dreptul tău, până ce voi trece.

23 Iar după ce voi lua mâna mea, atunci tu mă vei vedea din spate, dar faţa mea nu poate s’o vază nimeni.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.