×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 31

Meşterii Beţaleel şi Oholiab. Prăznuirea Sâmbetei şi tablele legii.

1 După aceea Domnul a vorbit cu Moise şi i-a zis:

2 «Iată, eu am chemat anume pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui, Hur, din seminţia lui Iuda,

3 Şi l-am umplut pe el cu duh dumnezeesc, dându-i înţelepciune, iscusinţă şi ştiinţă şi tot felul de îndemânare,

4 Ca să izvodească lucruri meştere, întruchipându-le în aur, în argint şi în aramă,

5 Ca să şlefuiască pietre scumpe şi să le ferece şi ca să sape în lemn, alcătuind tot felul de lucruri.

6 Şi iată eu i-am dat lui ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia Dan, şi în inimile tuturor celor cu inimă înţeleaptă am pus pricepere, ca să aducă la îndeplinire toate câte ţi-am poruncit ţie:

7 Anume, cortul descoperirii şi chivotul legii şi capacul cu heruvimi de deasupra şi toate odoarele cortului,

8 Masa cu toate sculele ei şi candelabrul cel din aur curat şi toate cele de trebuinţă ale lui şi altarul tămâierii,

9 Şi jertfelnicul pentru arderea de tot, cu toate uneltele lui, baia şi temelia ei,

10 Şi veşmintele de slujbă, adică odăjdiile sfinte ale lui Aaron, arhiereul, şi veşmintele fiilor lui, cele pentru slujba preoţească,

11 Şi mirul pentru ungere şi tămâia bine mirositoare pentru locaşul sfânt. Pe toate să le facă aşa precum ţi-am poruncit ţie!»

12 Şi Domnul a vorbit iarăşi cu Moise şi i-a zis:

13 «Vorbeşte cu fiii lui Israil şi spune-le: «Luaţi aminte să păziţi zilele de Sâmbătă ale mele, căci ele sunt semn între mine şi voi în neam de neam, ca să ştiţi că eu sunt Domnul care vă sfinţeşte.

14 Aşa dar păziţi ziua Sâmbetei, fiindcă ea este sfântă pentru voi; oricine va pângări-o să fie pedepsit cu moartea, fiindcă oricine va săvârşi într’însa vre-o lucrare, acela trebue să fie stârpit din mijlocul poporului său!

15 Şase zile să fie zile de lucru, iar ziua a şaptea este Sâmbăta, zi de odihnă sfântă pentru Domnul. Oricine va face vre-o muncă în ziua Sâmbetei să fie pedepsit cu moartea.

16 Deci fiii lui Israil să păzească Sâmbăta, ziua de odihnă, în neam de neam, ca veşnic legământ.

17 Şi să fie aceasta între mine şi fiii lui Israil, semn veşnic, fiindcă Domnul a făcut în şase zile cerul şi pământul, iar în ziua a şaptea a contenit şi s’a odihnit!»

18 Şi Domnul a dat lui Moise, după ce a sfârşit vorbirea cu el, pe muntele Sinai. cele două table ale legii, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.