×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 30

Jertfelnicul tămâierii şi alte orânduiri.

1 «Să-mi mai faci un jertfelnic pentru arderea tămâii, şi anume să mi-l faci din lemn de salcâm,

2 Să fie lung de un cot, să fie lat de un cot, să fie pătrat şi înalt de doi coţi, iar coarnele lui să iasă din trupul lui.

3 Şi să-l îmbraci cu aur curat, atât partea de sus cât şi pereţii de jur-împrejur şi coarnele lui; şi să-i împleteşti împrejur o cunună de aur.

4 Apoi să-i pui sub cunună două verigi de aur pe cele două laturi, adică în două părţi, ca să slujească de toarte, pentru pârghiile cu care va fi dus.

5 Să-i faci deci două pârghii de lemn de salcâm şi să le îmbraci cu aur.

6 Şi să pui jertfelnicul tămâierii înaintea perdelei care acoperă chivotul legii, înaintea capacului care stă pe chivotul legii, acolo unde mă voi descoperi ţie.

7 Iar Aaron să ardă pe altar tămâie bine mirositoare; şi în fiecare dimineaţă când va aprinde candelele să ardă tămâie.

8 De asemenea, când Aaron va aprinde candelele în faptul serii, să ardă şi tămâie: jertfă veşnică de tămâie înaintea Domnului, în neam de neam.

9 Pe acest jertfelnic să nu ardeţi tămâie străină, nici ardere de tot, nici prinos de pâine, nici jertfă de turnare să nu turnaţi pe el.

10 Ci numai o dată pe an, Aaron să săvârşească asupra coarnelor lui jertfa de ispăşire; cu sângele jertfei pentru păcat să-l cureţe o dată pe an. Aşa să faceţi din neam în neam. Acest jertfelnic este prea sfânt pentru Domnul.»

11 După aceea Domnul a grăit către Moise şi a zis:

12 «Când vei face numărătoarea fiilor lui Israil, a acelor care trebue să fie număraţi, să dea fiecare Domnului răscumpărare pentru sufletul său, aşa ca numărătoarea lor să nu le căşuneze lor vre-o nenorocire.

13 Fiecare din cei care vor veni la numărătoare să dea câte o jumătate de siclu, după siclul sfânt, care arc douăzeci de ghere, o jumătate de siclu, dajdie pentru Domnul,

14 Orice ins care vine la numărătoare, în vârstă de douăzeci do ani şi mai în sus, să dea dajdie Domnului.

15 Cel bogat să nu dea mai mult şi cel sărac să nu dea mai puţin decât o jumătate de siclu, când veţi da dajdie Domnului pentru răscumpărarea sufletelor voastre.

16 Deci să iei argintul de răscumpărare de la fiii lui Israil şi să-l dai pentru trebuinţele cortului descoperirii, ca să fie fiilor lui Israil spre pomenire înaintea Domnului şi spre răscumpărarea sufletelor voastre!»

17 Şi iarăşi a grăit Domnul lui Moise şi i-a zis:

18 «Să-mi faci o baie de aramă şi scaunul ei să fie de aramă, pentru spălat, şi s’o aşezi între cortul descoperirii şi jertfelnic şi să torni apă în ea.

19 Şi Aaron şi fiii săi să-şi spele, în baie, mâinile şi picioarele lor.

20 Când vor intra în cortul descoperirii să se spele cu apă, ca să nu-i lovească moartea, sau când se vor apropia de jertfelnic, ca să slujească şi ca să ardă jertfe înaintea Domnului.

21 Atunci ei trebue să-şi spele mâinile şi picioarele, ca să nu-i lovească moartea. Şi aceasta să le fie lor pravilă veşnică, lui Aaron şi seminţiei lui, în neam de neam!»

22 Şi iarăşi a grăit Domnul către Moise şi a zis:

23 «Ia-ţi din mirodeniile de frunte cinci sute de sicli de smirnă aleasă; pe jumătate, adică două sute cincizeci de sicli scorţişoară mirositoare şi două sute cincizeci de sicli trestie cu bun miros.

24 Şi cinci sute de sicli de casia, după siclul sfânt, şi un hin de untdelemn de măsline.

25 Şi să faci din acestea mir pentru ungere sfântă, mir alcătuit după meşteşugul făcătorilor de aromate; acesta să fie mirul pentru sfânta ungere.

26 Şi să ungi cu el cortul descoperirii şi chivotul legii,

27 Şi masa cu toate vasele ei şi candelabrul cu toate uneltele lui şi altarul tămâierii.

28 Şi jertfelnicul arderii de tot, cu toate uneltele lui şi baia şi temelia ei.

29 Deci să le sfinţeşti pe acestea, ca să fie prea sfinte. Tot ce se va atinge de ele se va sfinţi.

30 Tot aşa să ungi cu mir pe Aaron şi pe fiii lui şi să-i sfinţeşti pe ei ca să-mi fie mie preoţi.

31 Apoi să vorbeşti cu fiii lui Israil şi să le spui: «Acesta să fie pentru voi mirul sfintei ungeri în neam de neamul vostru.

32 Peste nici un om de rând să nu turnaţi din el şi nici după cum este el pregătit să nu faceţi vre-un mir la fel, căci el este sfânt şi sfânt să fie pentru voi.

33 Oricine va face vre-un mir la fel sau oricine va da din el unui străin, acela să fie stârpit din poporul meu!»

34 Apoi Domnul a grăit lui Moise: «Ia-ţi mirodenii bine mirositoare: balsam, unghişoară cu bun miros, galbanum, şi pe lângă aceste mirodenii: tămâie curată, din toate aceeaşi măsură,

35 Şi din ele toate fă tămâie de tămâiat, un amestec precum îl face meşterul de mirezme, cu adaos de sare, curat şi pentru sfântă întrebuinţare.

36 Şi o parte din această tămâie s’o pisezi mărunt şi să pui din ea înaintea chivotului, în cortul descoperirii, acolo unde mă voi descoperi ţie. Şi ea să fie prea sfântă pentru voi.

37 Iar tămâie pregătită după amestecătura aceasta, să nu vă faceţi pentru voi, ci s’o socoteşti lucru sfânt al Domnului.

38 Şi cine-şi va face asemenea tămâie, ca să se bucure de mireazmă ei, acela să fie stârpit din neamul său.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.