×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 29

Sfinţirea lui Aaron şi a fiilor săi. Jertfele de fiecare zi.

1 «Iată ce trebue să săvârşeşti asupra lor, când îi vei sfinţi pe ei ca să-mi fie mie preoţi: Să iei un viţel şi doi berbeci fără cusur.

2 Apoi, pâini nedospite, azime frământate cu untdelemn şi turte iarăşi nedospite unse cu untdelemn. Toate acestea să le faci din lamură de făină.

3 Şi pune-le într’un paner şi adă-le o dată cu viţelul şi cu cei doi berbeci.

4 După aceea, să aduci pe Aaron şi pe fiii lui la uşa cortului descoperirii şi să-i îmbăiezi,

5 Şi ia odajdiile şi îmbracă pe Aaron, cu tunica şi cu mantia efodului şi cu efodul şi cu hoşenul, şi-l încinge cu brâul efodului.

6 Şi să pui mitra în capul lui şi să-i prinzi pe mitră diadema sfântă.

7 Ia apoi mirul şi toarnă-l pe capul lui şi unge-l cu el.

8 Pe urmă să aduci şi pe fiii lui şi să-i îmbraci cu tunici.

9 Şi să încingi cn brâe pe Aaron şi pe fiii săi şi să le pui mitre în cap, şi preoţia să fie a lor ca o pravilă veşnică. Şi pune pe Aaron şi pe fiii săi în slujbă.

10 După aceea să aduci viţelul înaintea cortului descoperirii şi să-şi pună Aaron şi fiii săi mâinile lor pe capul viţelului.

11 Şi să junghii viţelul înaintea Domnului, la uşa cortului descoperirii.

12 Şi să iei din sângele viţelului şi să pui, cu degetul tău, pe coarnele jertfelnicului, iar sângele tot să-l verşi la temelia lui.

13 Să iei apoi toată grăsimea care acopere măruntaiele şi praporul de pe mai şi amândoi rărunchii, cu grăsimea lor, şi să le arzi pe jertfelnic.

14 Însă carnea viţelului, pielea lui şi necurăţenia lui să le arzi pe foc, afară din tabără, căci e jertfă pentru păcat.

15 Să iei apoi unul din cei doi berbeci, şi Aaron şi fiii săi să-şi pună mâinile pe capul berbecului.

16 Şi după ce ai junghiat berbecul, să iei sângele lui şi să stropeşti jertfelnicul de jur-împrejur.

17 Apoi să tai berbecul în bucăţi şi să-i speli măruntaiele şi picioarele şi să le pui lângă celelalte bucăţi şi lângă căpăţână.

18 Şi să arzi berbecul întreg pe jertfelnic, căci este ardere de tot a Domnului, jertfă cu miros de bună mireazmă, adusă Domnului.

19 Pe urmă să iei al doilea berbec şi să-şi pună Aaron şi fiii săi mâinile lor pe capul berbecului,

20 Şi junghiind berbecul să iei din sângele lui şi să ungi sfârcul urechii drepte a lui Aaron şi sfârcul urechii drepte a fiilor săi şi degetul cel mare de la mâna lor dreaptă şi degetul cel mare de la piciorul lor drept, iar cu sângele rămas să stropeşti jertfelnicul de jur-împrejur.

21 Şi să iei apoi din sângele de pe jertfelnic şi din mir şi să stropeşti pe Aaron şi veşmintele lui şi pe fiii lui şi veşmintele fiilor lui, ca el şi veşmintele lui şi fiii lui şi veşmintele fiilor lui să se sfinţească.

22 Pe urmă să iei grăsimea berbecului, şi anume coada lui şi grăsimea care acopere măruntaiele şi grăsimea de pe mai şi amândoi rărunchii, cu grăsimea de pe ei, şi şoldul drept – căci acesta este berbecul de înscăunare şi de sfinţire în slujba preoţiei –

23 Iar din panerul cu azime, care este înaintea Domnului, să mai iei o pâine, o azimă frământată cu untdelemn şi o turtă,

24 Şi pe toate acestea să le pui în mâinile lui Aaron şi în mâinile fiilor lui şi să le legeni ca prinos legănat înaintea Domnului.

25 Şi să iei acestea din mâinile lor şi să le arzi pe jertfelnic, lângă arderea de tot, întru miros de bună mireazmă, înaintea Domnului, căci acesta este prinos adus Domnului.

26 Să iei pe urmă şi pieptul berbecului de înscăunare şi sfinţire, care este pentru sfinţirea lui Aaron, şi să-l legeni ca jertfă legănată înaintea Domnului. Aceasta să fie partea ta.

27 Şi să socoteşti ca sfinte pieptul legănat şi şoldul ridicat, care au fost legănate şi au fost ridicate din berbecul de înscăunare şi de sfinţire, adus pentru Aaron şi pentru fiii săi.

28 Şi acestea să fie pentru Aaron şi pentru fiii săi, din partea fiilor lui Israil, dajdie întărită prin lege veşnică, fiindcă este jertfă ridicată; şi jertfa ridicată, pe care au adus-o fiii lui Israil din jertfele lor de pace, se cade să fie a Domnului.

29 Iar veşmintele sfinte ale lui Aaron, să fie ale fiilor lui, după el, ca să se îmbrace cu ele când vor fi unşi si înscăunaţi şi sfinţiţi preoţi.

30 Timp de şapte zile să stea îmbrăcat cu ele acela dintre fiii lui care va fi preot în locul lui, şi va intra în cortul descoperirii, ca să slujească în locul sfânt.

31 După aceea, să iei berbecul de sfinţire şi carnea lui s’o fierbi în loc sfânt.

32 Şi Aaron şi fiii lui să mănânce carnea berbecului precum şi pâinea din paner, la uşa cortului descoperirii.

33 Să le mănânce acestea, prin care s’a făcut ispăşirea când au fost înscăunaţi şi au fost sfinţiţi, si nici un străin să nu mănânce din ele, pentru că sunt lucruri sfinte.

34 Şi de va rămânea ceva din această carne de sfinţire şi din pâine, până a doua zi, să arzi rămăşiţele pe foc şi să nu se mănânce, că este lucru sfânt.

35 Aşa dar să faci cu Aaron şi cu fiii lui întocmai după cele ce ţi-am poruncit; timp de şapte zile să ţie sfinţirea lor.

36 De asemenea să aduci în fiecare zi jertfă pentru păcat un viţel, ca ispăşire, ridicând astfel păcatul jertfelnicului; apoi unge-l cu mir ca să-l sfinţeşti.

37 Şapte zile să aduci jertfe de ispăşire pentru jertfelnic si să-l sfinţeşti ca astfel jertfelnicul să fie lucru prea sfânt şi tot ce se va atinge de el să se sfinţească.

38 Iată acum şi ceea ce trebue să jertfeşti pe jertfelnic: doi miei de câte un an, zi de zi, jertfă necontenită.

39 Un miel să-l aduci dimineaţa şi al doilea miel să-l aduci între cele două seri.

40 Şi să adăogi la întâiul miel a zecea parte dintr’o efă de frunte de făină, frământată cu a patra parte dintr’un hin de untdelemn, stors din măsline, iar ca jertfă de turnare, a patra parte dintr’un hin de vin.

41 Iar pe al doilea miel să-l aduci în faptul serii, tot cu prinos de făină ca şi pe cel de dimineaţă şi tot cu turnare de vin, să-l aduci jertfă Domnului, întru miros cu bună mireazmă.

42 Şi aceasta să fie jertfă veşnică în neam de neamul vostru, la uşa cortului descoperirii, înaintea Domnului, unde mă voi descoperi ţie pentru ca să-ţi dau acolo poruncile mele.

43 În acest loc mă voi descoperi fiilor lui Israil şi el se va sfinţi cu mărirea mea.

44 Şi voi sfinţi cortul descoperim şi jertfelnicul şi pe Aaron şi pe fiii săi sfinţi-i-voi, ca să-mi fie mie preoţi şi să-mi slujească

45 Şi mă voi sălăşlui în mijlocul fiilor lui Israil şi voi fi Dumnezeul lor,

46 Iar ei vor cunoaşte că eu sunt Domnul Dumnezeul lor care i-am scos pe ei din ţara Egiptului, ca să locuesc în mijlocul lor, eu, Domnul Dumnezeul lor!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.