×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 28

Odăjdiile sfinte.

1 Iar tu ia lângă tine pe Aaron, fratele tău şi pe fiii lui împreună cu el, din mijlocul fiilor lui Israil, ca să-mi fie mie preoţi, adică Aaron, Nadab şi Abiu, Eleazar şi Itamar, fiii lui Aaron.

2 Şi să faci sfinte odăjdii lui Aaron, fratele tău, spre cinste şi podoabă.

3 Şi tu să vorbeşti cu toţi cei ce au inimă înţeleaptă, pe care eu i-am umplut cu duhul înţelepciunii, ca să-i facă lui Aaron veşminte pentru ziua sfinţirii lui, când va fi să-mi slujească mie ca preot.

4 Şi acestea sunt veşmintele pe care să le facă: hoşen, efod, mantie, tunică, mitră şi brâu; deci să le facă aceste sfinte odăjdii lui Aaron, fratelui tău şi fiilor lui, ca să-mi slujească mie ca preoţi.

5 Pentru aceasta să ia aur şi porfiră violetă, stacojie, vişinie şi vison.

6 Şi să facă efodul din aur, din porfiră violetă, stacojie şi vişinie şi din vison ţesut cu măiestrie.

7 El să aibă două umerare cu care să se lege la cele două capete de sus ale lui.

8 Şi brâul care va trece peste efod, ca să-l strângă, să fie lucrat ca şi efodul dintr’o bucată cu el; să fie din aur, din porfiră violetă, stacojie şi vişinie şi din vison.

9 Apoi să iei două pietre de onix şi să sapi pe ele numele fiilor lui Israil.

10 Şase nume pe o piatră şi pe cealaltă piatră alte şase, în şirul naşterii lor,

11 Aşa cum fac săpătorii în piatră, ca o scriptură pe pecetie, aşa să sapi numele fiilor lui Israil pe cele două pietre, şi pe urmă să fereci pietrele în ferecătură de aur.

12 După aceea să pui aceste două pietre pe umerarii efodului ca pietre care să amintească pe fiii lui Israil; iar Aaron să poarte numele lor pe cei doi umeri ai săi, înaintea Domnului, spre neîntreruptă pomenire.

13 Să mai faci sponci din fir de aur,

14 Şi două lănţujele de aur cuiat şi să le faci ca o sfoară, adică împletite, şi aceste lănţujele împletite să le pui în sponci.

15 Să faci după aceea hoşenul judecăţii, ţesut cu măiestrie, la fel cu efodul, din fire de aur, din porfiră violetă, stacojie şi vişinie şi din vison.

16 Să fie pătrat, îndoit, lungimea lui fie de o palmă şi lăţimea lui tot de o palmă,

17 Şi să-l acoperi cu o podoabă de pietre scumpe aşezate în patru şiruri. În şirul întâi să fie un rubin, un topaz şi un sinaragd; acesta este şirul întâi.

18 În al doilea şir să fie un carbuncul, un safir şi un diamant.

19 În al treilea şir să fie un opal, o agată şi un ametist,

20 Iar în al patrulea şir să fie un beril, un onix şi un jaspis. Aceste pietre să fie legate în ferecaturi de aur.

21 Şi pietrele acestea să fie în număr de douăsprezece, după numele fiilor lui Israil; la fel cu săpăturile de pe peceţi, fiecare cu numele său, după cele douăsprezece seminţii.

22 Apoi să faci pentru hoşen lănţujele de aur curat şi împletite ca sfoara.

23 Să mai faci pentru hoşen două verigi de aur şi să le prinzi de cele două colţuri de sus ale hoşenului.

24 Apoi să petreci cele două lănţujele de aur în cele două verigi de la colţurile hoşenului;

25 Şi celelalte două capete ale lănţujelelor împletite, să le prinzi de cele două sponci şi pe acestea de umerarele efodului, în partea lui de dinainte.

26 Şi să mai faci două verigi de aur ca să le prinzi de colţurile de jos ale hoşenului, pe marginea dinlăuntru, întoarsă spre efod.

27 Să mai faci, iară, două verigi de aur şi să le prinzi de cele două umerare ale efodului, dedesubt şi în partea de dinainte, chiar la locul lor de legătură, deasupra brâului efodului.

28 Iar verigile hoşenului să le prindă cu un şnur de porfiră violetă de verigile efodului, ca să stea ţapăn pe brâul efodului, aşa încât hoşenul să nu se mişte de pe efod.

29 Şi Aaron să poarte, când va intra în cortul descoperirii, pe hoşenul judecăţii, deasupra inimii sale, numele fiilor lui Israil, spre neîntreruptă amintire, înaintea Domnului.

30 Apoi să pui în hoşenul judecăţii: Urim şi Tumim, care să stea pe inima lui Aaron, când va intra în cortul descoperirii, înaintea Domnului. Astfel Aaron să poarte neîncetat pe inima sa judecata fiilor lui Israil, înaintea Domnului.

31 Apoi să faci mantia de sub efod, întreagă de porfiră violetă,

32 Şi mantia să aibă la mijloc o gură pe unde să intre capul şi gura să aibă de jur-împrejur o tivitură trainic ţesută, ca gura unei platoşe, aşa încât mantia să nu se sfâşie.

33 Iar la poalele mantiei, să pui de jur-împrejur canafi de porfiră violetă, vişinie şi stacojie, şi între ei clopoţei de aur de jur-împrejur.

34 Să pui deci un clopoţel de aur şi un canaf, un clopoţel de aur şi un canaf, pe poalele mantiei de jur-împrejur.

35 Aaron să se îmbrace cu ea când va sluji, ca să se audă sunetul clopoţeilor când va intra în cortul sfânt, înaintea Domnului, şi aşijderea când va ieşi, ca să nu moară.

36 După aceea să faci o tăbliţă de aur curat şi să sapi pe ea, cum ai face o săpătură pe pecetie: «Sfinţit Domnului».

37 Şi să o legi cu un şnur de porfiră violetă de mitră, aşa încât să vie în partea dinainte a ei.

38 Şi tăbliţa să stea pe fruntea lui Aaron, şi Aaron să ia asupra lui toate greşelile săvârşite de fiii lui Israil, la aducerea darurilor sfinte şi la toate sfintele prinoase, şi tăbliţa să stea necontenit pe fruntea lui, ca ei să afle îndurare de la Domnul.

39 Iar tunica s’o faci de vison şi tot de vison să faci şi mitra, iar brâul să-l faci cu alesături.

40 Să faci de asemenea pentru fiii lui Aaron tunici şi brâe, asemeni şi mitre să le faci spre cinste şi podoabă.

41 Şi să-i îmbraci cu ele pe Aaron fratele tău şi pe fiii lui, apoi să-i ungi cu mir şi să-i pui în slujbă şi să-i sfinţeşti, ca să-mi fie mie preoţi.

42 Şi să le faci lor pantaloni de in, ca să acopere goliciunea trupului lor şi să fie lungi de la coapse la genunchi.

43 Şi să-i poarte şi Aaron şi fiii lui când vor intra în cortul descoperirii, sau când se vor apropia de jertfelnic, ca să slujească în locul sfânt, aşa încât să nu se încarce de păcate şi să moară. Aceasta să le fie pravilă veşnică, pentra el şi pentru urmaşii lui.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.