×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 27

Jertfelnicul şi curtea sfântului locaş.

1 «Să faci un jertfelnic din lemn de salcâm, lung de cinci coţi şi lat de cinci coţi. Jertfelnicul să fie pătrat şi înălţimea lui să fie de trei coţi.

2 Şi să-i faci patru coarne la cele patru colţuri ale lui; coarnele să fie dintr’o bucată cu el şi să-l îmbraci în aramă.

3 Apoi să-i faci cenuşare de pus cenuşa, lopeţi, talgere, furculiţe şi lighene pentru jăratic; toate uneltele lui să le faci de aramă.

4 Să faci împrejurul jertfelnicului o gratie de aramă în chip de reţea şi la această gratie să faci patru verigi de aramă, la cele patru colţuri ale ei.

5 Şi să pui gratia aceasta jos la temelia jertfelnicului, iar gratia să ajungă până la jumătatea înălţimii jertfelnicului.

6 Să faci apoi pârghii jertfelnicului, pârghii de lemn de salcâm, şi să le fereci cu aramă;

7 Şi pârghiile să le vâri prin verigi şi pârghiile să fie de amândouă laturile jertfelnicului, ca să poată fi dus.

8 Şi jertfelnicul să-l faci din scânduri şi gol pe dinăuntru, precum ţi s’a arătat ţie în munte, aşa să-l alcătueşti.

9 După aceea să-i faci locaşului o curte. Pe partea dinspre miază-zi a curţii să-i pui perdele de vison, şi lungimea unei laturi să fie o sută de coţi.

10 Apoi douăzeci de stâlpi, cu douăzeci de tălpi de aramă, iar cârligele la stâlpi şi vergelele să fie de argint.

11 Tot fie laturea dinspre miazănoapte: să pui perdele de o sută de coţi, apoi douăzeci de stâlpi cu tălpi de aramă, iar cârligele la stâlpi şi vergelele lor să fie de argint.

12 Iar în lat, în partea dinspre apus a curţii, să pui perdele de cincizeci de coţi lungime, agăţate pe zece stâlpi şi stâlpii întăriţi pe zece tălpi.

13 Şi lărgimea curţii, în partea dinspre răsărit, să fie de cincizeci de coţi,

14 Şi anume: de o parte a uşii să agaţi cincisprezece coţi de perdele, cu trei stâlpi şi cu trei tălpi,

15 Şi de cealaltă parte a uşii, iarăşi cincisprezece coţi de perdele, cu trei stâlpi şi cu trei tălpi.

16 Iar la poarta curţii să fie o perdea de douăzeci de coţi de porfiră violetă, stacojie şi vişinie şi de vison, lucru de meşter ţesător, cu patru stâlpi, sprijiniţi pe patru tălpi.

17 Toţi stâlpii de jur-împrejurul curţii să aibă vergele de argint, cârligele să fie de argint şi tălpile de aramă.

18 Lungimea curţii să fie de o sută de coţi şi lărgimea de cincizeci de coţi. Iar înălţimea ei să fie de cinci coţi, şi anume din perdele de vison, atârnate pe stâlpi cu tălpi de aramă.

19 Iar toate odoarele locaşului, pentru toată slujba lui, şi toţi ţăruşii lui şi toţi ţăruşii curţii să fie de aramă.

20 Şi tu porunceşte fiilor lui Israil să-ţi aducă, pentru candelabru, untdelemn curat, stors din măsline, ca să ardă candelele pururea.

21 În cortul descoperirii, dincoace de perdeaua care ascunde chivotul legii, Aaron şi fiii săi să aşeze candelabrul care să ardă de seara până dimineaţa, înaintea Domnului. Aceasta să fie pravilă veşnică, în neam de neamul lor, pentru fiii lui Israil.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.