×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 26

Alcătuirea cortului descoperirii.

1 «Iar cortul să-l faci din zece covoare de vison şi de porfiră violetă, stacojie şi vişinie, cu heruvimi; lucru de meşter ţesător, să le faci pe ele.

2 Lungimea unui covor să fie de douăzeci şi opt de coţi, iar lăţimea lui să fie de patru coţi, şi toate covoarele să aibă aceeaşi măsură.

3 Cinci covoare să fie încheiate într’o făşie mare şi celelalte cinci covoare să fie iarăşi încheiate într’o altă făşie mare.

4 Apoi să pui cheotori de porfiră violetă pe marginea covorului, de la capătul celei dintâi făşii şi tot aşa să pui cheotori la capătul celei de-a doua făşii.

5 Să pui cincizeci de cheotori la întâiul covor şi cincizeci la capătul celui din urmă covor din făşia a doua, aşa ca cheotorile să vină una în dreptul alteia.

6 Să faci cincizeci de copci de aur şi să închei cele două făşii una cu alta, cu copci, ca astfel cortul să fie o singură bucată.

7 Şi să mai faci şi covoare din păr de capră pentru acoperişul cortului, şi anume să faci unsprezece covoare.

8 Lungimea unui covor să fie de treizeci de coţi şi lăţimea de patru coţi; cele unsprezece covoare să aibă aceeaşi măsură.

9 Să coşi împreună cinci covoare de o parte şi celelalte şase covoare de altă parte şi să îndoieşti pe cel de al şaselea covor în partea de dinainte a cortului.

10 Şi să faci cincizeci de cheotori pe marginea covorului de la capătul întâii făşii şi cincizeci de cheotori pe marginea covorului de la capătul celei de a doua fâşii.

11 Să mai faci cincizeci de copci de aramă şi să pui copcile în cheotorile lor şi să închei cele două făşii, ca astfel cortul să fie unul singur.

12 Iar ceea ce întrece din covoarele cortului – jumătatea covorului care întrece – să acopere partea de dinapoi a cortului.

13 Şi coţii de la o lăture şi de la cealaltă lăture, care vor fi de prisos din lungimea covoarelor cortului, să cadă pe cele două laturi ale cortului, într’o parte şi într’alta, ca să-l acopere.

14 Şi să mai faci peste cort un alt acoperiş de piei roşii de berbec şi încă un acoperiş, pe deasupra, de piei de viţel de mare.

15 Să faci apoi, pentru locaş, scânduri de lemn de salcâm, de pus în picioare.

16 Lungimea fiecărei scânduri să fie de zece coţi şi lăţimea fiecărei scânduri să fie de un cot şi jumătate.

17 Şi fiecare scândură să aibă câte doi cepi care să prindă scândurile de tălpile lor; aşa să faci la toate scândurile locaşului.

18 Şi asemenea scânduri pentru locaş să faci douăzeci, pentru laturea dinspre miază-zi.

19 Şi să faci patruzeci de tălpi de argint de pus sub cele douăzeci de scânduri, câte două tălpi sub o scândură, pentru cei doi cepi ai ei, şi două tălpi sub altă scândură, iarăşi pentru cei doi cepi ai ei.

20 Tot aşa şi pentru laturea a doua a locaşului, cea dinspre miază-noapte, să faci douăzeci de scânduri,

21 Cu cele patruzeci de tălpi de argint ale lor, câte două tălpi sub o scândură şi două tălpi sub o altă scândură,

22 Iar pentru partea de dinapoi a locaşului, care vine spre asfinţit, să faci şase scânduri.

23 Şi să mai faci două scânduri la cele două unghiuri din fundul locaşului.

24 Ele să fie încheiate de jos şi până sus, până la întâia scoabă, şi amândouă aşa să fie puse, ca să facă cele două unghiuri.

25 Să fie deci opt scânduri, şi cele şaisprezece tălpi de argint ale lor, câte două tălpi sub fiecare scândură.

26 Şi să faci manele de lemn de salcâm: cinci pentru scândurile de pe o lăture a locaşului,

27 Cinci manele pentru scândurile de pe cealaltă lăture a locaşului şi cinci manele pentru scândurile din partea dinapoi a locaşului, care vine spre asfinţit.

28 Iar manela de la mijlocul scândurilor să treacă de la un capăt până la celălalt al locaşului.

29 Şi scândurile să le îmbraci cu aur şi scoabele lor prin care vei petrece manelele să le faci de aur şi manelele să le îmbraci tot cu aur.

30 Şi astfel să înjghebezi locaşul după chipul care ţi s’a arătat în munte.

31 Să faci o perdea de porfiră violetă, stacojie şi vişinie şi din vison, ţesătură măiastră, cu heruvimi cusuţi pe ea.

32 Şi să aşezi perdeaua pe patru stâlpi de lemn de salcâm, îmbrăcaţi cu aur, care să aibă cârlige de aur şi să stea pe patru tălpi de argint.

33 Şi să prinzi perdeaua de cârlige. Chivotul legii să-l pui în dosul perdelei şi perdeaua aceea să fie pentru voi ca un perete despărţitor între Sfânta şi Sfânta Sfintelor.

34 Şi să pui capacul pe chivotul legii, acolo în Sfânta Sfintelor,

35 Şi să pui masa dincoace de perdea, iar candelabrul să-l pui în faţa mesei, în partea de miază-zi a cortului, iar masa s’o pui în partea de miază-noapte a cortului.

36 Iar la uşa cortului să faci o perdea de porfiră violetă, stacojie şi vişinie şi de vison, ţesută cu alesături.

37 Iar perdelei să-i faci cinci stâlpi din lemn de salcâm şi să-i îmbraci în aur, şi cârligele să fie tot de aur şi să torni pentru stâlpi cinci tălpi de aramă.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.