×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 25

Rânduieli pentru facerea cortului descoperirii şi pentru odoarele dintr’însul.

1 Atunci a grăit Domnul lui Moise şi a zis:

2 «Spune fiilor lui Israil să-mi aducă daruri; de la tot omul pe care-l îndeamnă inima să dea, să primiţi daruri pentru mine.

3 Iată darurile pe care să le primiţi de la ei: aur şi argint şi aramă;

4 Porfiră violetă, stacojie şi vişinie, vison şi păr de capră;

5 Piei de berbec vopsite roşu şi piei de viţel de mare şi lemn de salcâm;

6 Untdelemn pentru candele, mirezme pentru mir şi pentru tămâia cea bine mirositoare;

7 Pietre de onix şi pietre scumpe de pus la efod şi la hoşen.

8 Şi să-mi faci locaş, sfânt ca să locuesc în mijlocul lor,

9 Întocmai cum îţi voi arăta eu: chipul locaşului şi chipul tuturor odoarelor lui întocmai să le faci.

10 Aşa dar să-mi faci un chivot de lemn de salcâm; lungimea lui să fie de doi coţi şi jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate şi înălţimea lui tot de un cot şi jumătate.

11 Şi să-l fereci cu aur curat, şi pe dinăuntru şi pe dinafară să-l fereci, iar sus să-i faci o ghirlandă de aur de jur-împrejur.

12 Şi să torni pentru chivot patru verigi de aur şi să le prinzi la cele patru colţuri de jos ale lui, două verigi de o parte şi două verigi de cealaltă lăture.

13 Şi să faci pârghii de lemn de salcâm şi să le îmbraci cu aur.

14 Şi să vâri pârghiile prin verigile de pe laturile chivotului, aşa încât să se poată duce chivotul cu ele.

15 Iar pârghiile să rămână în verigile chivotului şi să nu fie scoase din ele.

16 După aceea să pui în chivot legea pe care-ţi voi da-o.

17 Să faci pe urmă un capac de aur curat: lungimea lui să fie de doi coţi şi jumătate, iar lăţimea lui de un cot şi jumătate.

18 Să mai faci doi heruvimi de aur şi sări faci din aur cecănit, răsărind din cele două capete ale capacului.

19 Să faci să iasă un heruvim din capătul acesta şi un heruvim din capătul celălalt; din capacul de aur să faci să iasă heruvimii la cele două capete ale lui.

20 Iar heruvimii să fie cu aripile întinse şi ridicate acoperind cu ele capacul chivotului, şi să stea unul în faţa altuia, cu feţele înspre capacul chivotului.

21 Şi să pui acest capac deasupra chivotului, iar în chivot să pui legea pe care-ţi voi da-o.

22 Şi acolo mă voi descoperi ţie şi voi grăi cu tine de sus de pe chivot, dintre cei doi heruvimi care stau pe chivotul legii, toate câte îţi voi porunci cu privire la fiii lui Israil.

23 După aceea să faci o masă de lemn de salcâm, lungă de doi coţi, lată de un cot şi înaltă de un cot şi jumătate.

24 Şi s’o îmbraci cu aur curat şi să-i faci împrejur o cunună din aur împletit.

25 Să mai faci împrejurul ei un pervaz lat de o palmă şi pe pervaz, de jur-împrejur, să împleteşti o cunună de aur.

26 Şi să faci şi patru verigi de aur şi să le prinzi în cele patru colţuri unde sunt cele patru picioare ale mesei.

27 Şi aceste verigi, menite să primească pârghiile care vor duce masa, să le pui chiar lângă pervaz,

28 Iar pârghiile să le faci din lemn de salcâm şi să le îmbraci cu aur, şi cu ele să se ducă masa.

29 Şi să faci pentru masă talgere, năstrape, potire şi cupe ca să torni cu ele, şi să le faci anume din aur curat.

30 Iar pe masă să pui pâinile punerii înainte, care să stea pururea înaintea mea.

31 Şi să faci un candelabru de aur curat. Acest candelabru, cu piciorul şi cu fusul lui, sa fie din aur cecănit; iar cupele lui cu caliciurile şi cu florile lor să fie trup cu el.

32 Şase braţe să se desfacă din laturile lui, trei braţe ale candelabrului să fie pe o parte şi trei să fie pe cealaltă parte.

33 Candelabrul să aibă la un braţ trei cupe în chipul florii de migdal, cu caliciurile şi cu florile lor, şi la alt braţ, tot aşa, trei cupe în chipul florii de migdal, cu caliciurile şi cu florile lor; aşa să fie lucrat fiecare din cele şase braţe care se desfac din fusul candelabrului.

34 Fusul candelabrului sa aibă patru cupe în forma florii do migdal, cu caliciurile şi cu florile lor:

35 Un caliciu să fie sub întâia pereche de braţe care ies din candelabru, un caliciu să fie sub a doua pereche şi un caliciu să fie sub a treia pereche de braţe. Aşa să fie lucrate cele şase braţe care se desfac din fusul candelabrului.

36 Caliciurile şi braţele să fie dintr’o bucată cu candelabrul şi tot candelabrul să fie lucrat din ciocan, dintr’o singură bucată, de aur curat.

37 Şi pe urmă să-i faci şapte candele şi să le aşezi într’însul, aşa ca ele să arunce lumina lor înaintea candelabrului.

38 Mucările şi tăviţele pentru scrum să fie din aur curat.

39 Candelabrul cu toate aceste unelte să fie dintr’un talant de aur curat.

40 Şi vezi să le faci toate după chipul care ţi s’a arătat ţie în munte.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.