×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 24

Dumnezeu încheie pe muntele Sinai legământul său cu Israil.

1 Şi Domnul a zis către Moise: «Sue-te la Domnul tu şi Aaron şi Nadab şi Abiu şi şaptezeci dintre bătrânii lui Israil, şi închinaţi-vă de departe!

2 Şi Moise să se apropie singur către Domnul, iar aceia să nu se apropie şi poporul să nu se sue împreună cu el!»

3 Atunci a venit Moise şi a spus pe şir poporului toate cuvintele Domnului şi toate legile; iar tot poporul a răspuns într’un glas şi a zis: «Toate poruncile pe care le-a rostit Domnul, le vom împlini!»

4 Şi Moise a scris toate cuvintele Domnului şi s’a sculat dis-de-dimineaţă şi a zidit un jertfelnic la poalele muntelui şi doisprezece stâlpi, după cele douăsprezece seminţii ale lui Israil.

5 Şi a trimis tineri dintre fiii lui Israil, care aduseră arderi de tot şi jertfiră Domnului tauri drept jertfă de pace.

6 Apoi Moise luă jumătate din sânge şi-l puse în vase, iar cu cealaltă jumătate din sânge stropi jertfelnicul.

7 A luat, după aceea, cartea legământului şi a rostit-o în auzul poporului. Iar ei au zis: «Toate câte a grăit Domnul, le vom face şi le vom urma!»

8 În sfârşit, Moise a luat sângele şi a stropit poporul zicând: «Acesta este sângele legământului pe care îl încheie Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.»

9 După aceea Moise şi Aaron, Nadab şi Abiu şi şaptezeci dintre bătrânii lui Israil s’au suit în munte.

10 Şi au văzut pe Dumnezeul lui Israil; şi sub picioarele lui era ca un pod de strălucitoare safire şi ca inima cerului celui mai senin.

11 Însă asupra acestor aleşi dintre fiii lui Israil, Domnul nu şi-a întins mâna lui, ci ei priviră pe Dumnezeu, iar după aceea au mâncat şi au băut.

12 Apoi Domnul a zis către Moise: «Sue la mine în munte şi stai acolo şi-ţi voi da table de piatră, adică legea şi poruncile, pe care le-am scris pentru învăţătura lor!»

13 Deci Moise sculându-se împreună cu Iosua, slujitorul său, s’au suit în muntele lui Dumnezeu.

14 Iar bătrânilor le-a zis: «Rămâneţi aici până ce ne vom întoarce la voi, şi iată Aaron şi Hur sunt cu voi; de va avea cineva vre-o pricină, să se ducă la ei.»

15 Deci Moise s’a suit în munte şi un nour a acoperit muntele.

16 Şi slava Domnului s’a pogorît pe muntele Sinai, iar nourii l-au acoperit şase zile. Iar în ziua a şaptea l-a strigat Domnul pe Moise din mijlocul nourilor.

17 Iar înaintea ochilor fiilor lui Israil, chipul slavei Domnului pe vârful muntelui era ca un foc mistuitor.

18 Şi Moise a intrat în mijlocul nourilor şi s’a urcat pe munte şi a stat Moise în munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.