×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

IEŞIREA

Capitolul 23

Felurite porunci şi orânduieli.

1 Să nu porţi din loc în loc zvonuri mincinoase; să nu dai mâna cu cel vinovat, ca să fii martor mincinos.

2 Să nu te dai de partea celor mulţi la vre-o faptă rea; şi la judecător să nu mărturiseşti pe placul celor mulţi, ca să strâmbezi dreptatea.

3 Pe boier să nu-l părtineşti la judecată.

4 Dacă vei întâlni boul duşmanului tău, sau asinul lui, rătăcind pe câmp, să i-l aduci înapoi acasă.

5 Dacă vei vedea asinul duşmanului tău doborit de povară, fereşte-te să-l năpusteşti, ci ajută-i ca să-l scoale de jos.

6 Să nu faci strâmbătate săracului la judecată.

7 Fereşte-te de orice vorbă mincinoasă; pe cel nevinovat şi drept să nu-l dai morţii, iar pe cel vinovat să nu-l laşi nepedepsit.

8 Daruri să nu primeşti, căci darurile orbesc pe cei ce văd şi strâmbează pricina celor care au dreptate.

9 Pe cel străin să nu-l asupreşti, că ştiţi ce simte sufletul străinului, căci străini aţi fost şi voi în ţara Egiptului.

10 Şase ani să sameni ţarina ta şi să aduni roadele ei,

11 Iar în anul al şaptelea s’o laşi să se odihnească şi să rămână pârloagă; şi să mănânce din ea săracii poporului tau, iar ce va mai rămânea, să mănânce fiarele sălbatice; tot aşa să faci cu via ta şi cu măslinii tăi.

12 În şase zile să-ţi faci munca ta, iar în ziua a şaptea să te odihneşti, ca să se odihnească şi boul tău şi asinul tău, şi ca să răsufle fiul roabei tale şi străinul care e cu tine.

13 Păziţi toate câte v’am poruncit vouă, iar numele altor dumnezei să nu le pomeniţi şi să nu se audă din gura voastră.

14 De trei ori pe an să ţii sărbători în cinstea mea:

15 Să ţii sărbătoarea azimelor. Şapte zile să mănânci azime, în timpul lunii Abib, aşa cum ţi-am poruncit, căci atunci ai ieşit din Egipt, şi nimeni să nu vie înaintea mea cu mâna goală.

16 Să prăznueşti şi sărbătoarea secerişului, adică a pârgei roadelor muncii tale din câte ai semănat pe câmp; şi sărbătoarea culesului, la sfârşitul anului, când ţi-ai cules roadele tale de pe câmp.

17 De trei ori pe an să se înfăţişeze toţi cei de parte bărbătească, ai tăi, înaintea Domnului Dumnezeului tău.

18 Când îmi vei aduce o jertfă, să nu-mi aduci sângele ei cu pâine dospită şi să nu rămână până a doua zi grăsimea jertfei aduse la praznicul meu.

19 Fruntea pârgei din ţarina ta s’o aduci la casa Domnului Dumnezeului tău. Să nu fierbi iedul în laptele mumă-si.

20 Iată, eu voi trimite înaintea ta pe îngerul meu, ca să te păzească pe tine în cale şi să te ducă în pământul pe care l-am pregătit.

21 Fii cu pază în faţa lui şi ascultă de glasul lui, nu fi îndărătnic faţă de el, căci nu va ierta fărădelegile tale, de vreme ce numele meu este întru el.

22 Iar de vei asculta de glasul lui şi vei face toate câte am poruncit eu, atunci voi fi duşman duşmanilor tăi şi protivnic protivnicilor tăi.

23 Căci îngerul meu va merge înaintea ta şi te va duce pe tine la Amoriţi, la Hetiţi, la Pereziţi, la Canaaniţi, la Heviţi şi la Iebusiţi, şi-i voi stârpi pe ei.

24 Să nu te închini la dumnezeii acestora şi să nu le slujeşti lor şi să nu faci după faptele lor, ci să-i sfărâmi cu hotărîre şi să nimiceşti stâlpii lor cu pisanii.

25 Ci să slujiţi pe Domnul Dumnezeul vostru şi el va binecuvânta pâinea ta şi apa ta şi va îndepărta molima din mijlocul vostru.

26 Şi atunci nu va fi femeie care să lepede, sau femeie stearpă în pământul tău, şi numărul zilelor vieţii tale îl voi împlini.

27 Voi trimite frica mea înaintea ta şi voi turbura pe toate popoarele împotriva cărora veţi merge şi voi pune pe fugă pe toţi protivnicii tăi.

28 Trimite-voi tăuni înaintea ta, care vor alunga pe Heviţi, pe Canaaniţi şi pe Hetiţi din faţa ta.

29 Dar nu-i voi alunga dinaintea ta într’un singur an, ca ţara să nu ajungă pustie şi să nu se înmulţească împotriva ta fiarele sălbatice.

30 Încetul cu încetul îi voi alunga de dinaintea ta, până ce tu te vei înmulţi şi vei lua ţara în stăpânire,

31 Şi voi statornici hotarele tale, de la Marea Roşie până la marea Filistenilor şi de la marginea pustiei până la Eufrat, iar eu voi da în mâinile tale pe locuitorii ţării şi-i voi goni de dinaintea ta.

32 Să nu faci nici un legământ, nici cu ei, nici cu dumnezeii lor.

33 Să nu locuiască mai departe în ţara ta, ca să te tragă pe tine la păcat, împotriva mea, căci de vei sluji dumnezeilor lor, ei îţi vor fi ţie cursă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.